Ensiapu ja päivystys

Päivystysvastaanotto joka päivä klo 8–22
Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema
Hyryläntie 13 (E-ovi)
04301 Hyrylä
Puh. 09 8718 3760
Potilaan toivotaan soittavan ennen päivystykseen hakeutumista.

Yöpäivystys joka päivä klo 22–8
Hyvinkään sairaala
Sairaalankatu 1
05850 Hyvinkää
Puh. 019 4587 5700

Päivystysvastaanotolla annetaan kiireellisesti hoitoa äkillisesti sairastuneille tai loukkaantuneelle potilaalle. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. 

Päivystyksessä sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen ja antaa ilmoittautumisajan päivystykseen. Ilmoittautumisen yhteydessä sairaanhoitaja haastattelee ja tutkii potilaan, jonka jälkeen tarvittaessa ohjaa lääkärille. Sairaanhoitaja voi myös hoitaa potilaan itsenäisesti ja tarpeen mukaan konsultoi päivystävää lääkäriä.

Hoitojärjestyksen määrää potilaan lääketieteellinen hoidon tarve.

Ambulanssi tilataan hätäkeskuksesta, puh. 112. 

saku 7

 


Netland-tuotantoa