Muuta tekstin kokoa:
A
A

Esiopetus Tuusulassa

Lapsi on esiopetuksessa yleensä sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta. Esiopetus on maksutonta. Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää päivähoitoa, peritään siitä osapäivähoidon maksu.

Esiopetus on velvoittavaa ja huoltajan tulee huolehtia lapsen osallistumisesta esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lue lisää Kuntaliiton tiedotteesta tai kunnan tiedotteesta (julkaistu 4.6.2015).

Esiopetuksen järjestämisen periaatteet Tuusulassa

Mitä esiopetus on?


Esiopetusta varten on laadittu esiopetuksen opetussuunnitelma (ESIOPS), joka on käytössä kaikissa esiopetusta antavissa yksiköissä. Esiopetuksen tavoitteiden toteutumista arvioivat lapset, huoltajat ja esiopetuksen henkilöstö.

Esiopetusta järjestetään kouluissa ja päiväkodeissa. Esiopetusta annetaan klo 8.30-12.30 (20h/viikko). Esiopetusta järjestetään toimintakaudella 2016-2017 ajalla 10.8.2016-2.6.2017. Katso esiopetuksen tarkemmat työ- ja loma-ajat täältä.Lisätietoja:
Esiopetusta antavat yksiköt Tuusulassa lv 2016-2017

Miten esiopetukseen ilmoittaudutaan?

Esiopetukseen ilmoittaudutaan varhaiskasvatuspalveluiden sähköisen asioinnin kautta.

Milloin tieto esiopetuspaikasta saadaan?

Huoltajalle toimitetaan tieto lapselle osoitetusta esiopetuspaikasta sähköisesti.

Lisätietoja esiopetuksesta antavat varhaiskasvatusyksiköiden johtajat ja esiopetusta antavien koulujen rehtorit.


 Päivitetty: 7.6.2016