Esiopetus Tuusulassa

Tietoa maksuttomaan esiopetukseen ilmoittautumisestaMitä esiopetus on?

Esiopetus on perusopetuslain mukaista toimintaa ja se kuuluu valtakunnallisesti opetushallinnon toimialaan. Tuusulan kunnassa on päätetty, että esiopetus kuuluu kasvatus- ja sivistystoimen kasvatus- ja koulutuslautakunnan vastuualueelle.

Perusopetuslain mukaisesti Tuusulan kunnan esiopetusta varten on laadittu esiopetuksen opetussuunnitelma. Se on käytössä kaikissa esiopetusta antavissa esiopetusyksiköissä. Lain mukaisesti esiopetuksen tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain. Arvioijina toimivat lapset, huoltajat ja esiopetuksen henkilöstö sekä esiopetustyöryhmä. 

Esiopetuksen järjestämisen periaatteet Tuusulassa
Esiopetuksen opetussuunnitelma

Kenelle esiopetusta annetaan?

Perusopetuslain mukaisella esiopetuksella tarkoitetaan pääsääntöisesti vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkua. Lapsi on esiopetuksessa yleensä sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta.

Eduskunta muutti perusopetuslakia esiopetuksen osalta velvoittavammaksi 1.1.2015 alkaen niin, että lapsen huoltajan tulee huolehtia siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lue lisää Kuntaliiton tiedotteesta tai kunnan tiedotteesta (julkaistu 4.6.2015).

Esiopetuksessa olevien lasten esiopetus on maksutonta.

Missä ja milloin esiopetusta annetaan?

Tuusulassa esiopetusta järjestetään sekä kouluissa että päiväkodeissa. Esiopetusta annetaan koulun työaikoina n. 4 tuntia päivässä (20h/viikko). Esiopetusta järjestetään toimintakaudella 2015-2016 ajalla 12.8.2015–3.6.2016 ja toimintakaudella 2016-2017 ajalla 10.8.2016-2.6.2017. Katso esiopetuksen tarkemmat työ- ja loma-ajat täältä.

Esiopetus on maksutonta. Jos lapsi on esiopetuksessa päiväkodin kokopäiväryhmässä, peritään esiopetusta täydentävästä päivähoidosta osapäivähoidon maksu (60 % kokopäivähoidon maksusta). Jos päivähoidon tarve esiopetuksen lisäksi on yli 5 tuntia päivässä, peritään 80 % kokopäivähoidon maksusta. Lisätietoja päivähoitomaksujen määräytymisestä.   

Lisätietoja:
Esiopetusta antavat yksiköt Tuusulassa lv 2016-2017
Esiopetusta antavat yksiköt Tuusulassa lv 2015-2016
Koulujen työajat

Miten esiopetukseen ilmoittaudutaan?

Vuonna 2009 syntyneille lapsille järjestetään lukuvuonna 2015-2016 maksutonta esiopetusta ajalla 12.8.2015–3.6.2016 ja vuonna 2010 syntyneille lukuvuonna 2016-2017 ajalla 10.8.2016-2.6.2017.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan lukuvuodelle 2016-2017 varhaiskasvatuspalveluiden sähköisen asioinnin kautta ajalla 20.1.-7.2.2016. >>> Lue lisää.


Milloin tieto lapsen esiopetuksesta saadaan?

Ilmoittautumisajan päätyttyä, maaliskuun loppuun mennessä, huoltajalle toimitetaan tieto lapselle osoitetusta esiopetuspaikasta. Toimintakauden 2016-2017 paikoista tiedotetaan sähköisesti.

Lisätietoja esiopetuksesta antavat varhaiskasvatusyksiköiden johtajat ja esiopetusta antavien koulujen rehtorit >>> siirry yhteystietohakuun.


Netland-tuotantoa