Esiopetus Tuusulassa

Tietoa maksuttomaan esiopetukseen ilmoittautumisestaMitä esiopetus on?

Esiopetus on perusopetuslain mukaista toimintaa ja se kuuluu valtakunnallisesti opetushallinnon toimialaan. Tuusulan kunnassa on päätetty, että esiopetus kuuluu kasvatus- ja sivistystoimen kasvatus- ja koulutuslautakunnan vastuualueelle.

Perusopetuslain mukaisesti Tuusulan kunnan esiopetusta varten on laadittu esiopetuksen opetussuunnitelma. Se on käytössä kaikissa esiopetusta antavissa esiopetusyksiköissä. Lain mukaisesti esiopetuksen tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain. Arvioijina toimivat lapset, huoltajat ja esiopetuksen henkilöstö sekä esiopetustyöryhmä. 

Esiopetuksen järjestämisen periaatteet Tuusulassa
Esiopetuksen opetussuunnitelma

Kenelle esiopetusta annetaan?

Perusopetuslain mukaisella esiopetuksella tarkoitetaan pääsääntöisesti vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkua. Lapsi on esiopetuksessa yleensä sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta.

Eduskunta muutti perusopetuslakia esiopetuksen osalta velvoittavammaksi 1.1.2015 alkaen niin, että lapsen huoltajan tulee huolehtia siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lue lisää Kuntaliiton tiedotteesta.

Esiopetuksessa olevien lasten esiopetus on maksutonta.

Missä ja milloin esiopetusta annetaan?

Tuusulassa esiopetusta järjestetään sekä kouluissa että päiväkodeissa. Esiopetusta annetaan koulun työaikoina n. 4 tuntia päivässä (20h/viikko). Esiopetusta järjestetään toimintakaudella 2015-2016 ajalla 12.8.2015–3.6.2016. Katso esiopetuksen tarkemmat työ- ja loma-ajat täältä.

Esiopetus on maksutonta. Jos lapsi on esiopetuksessa päiväkodin kokopäiväryhmässä, peritään esiopetusta täydentävästä päivähoidosta osapäivähoidon maksu (60 % kokopäivähoidon maksusta). Jos päivähoidon tarve esiopetuksen lisäksi on yli 5 tuntia päivässä, peritään 80 % kokopäivähoidon maksusta. Lisätietoja päivähoitomaksujen määräytymisestä.   

Esiopetusta antavat yksiköt Tuusulassa lv 2014-2015
Esiopetusta antavat yksiköt Tuusulassa lv 2015-2016
Koulujen työajat (Huom. toimintakauden 2015-2016 työajat ovat vielä päättämättä)

Miten esiopetukseen ilmoittaudutaan?

Vuonna 2008 syntyneille lapsille järjestetään lukuvuonna 2014-2015 maksutonta esiopetusta ajalla 11.8.2014–29.5.2015 ja vuonna 2009 syntyneille lapsille lukuvuonna 2015-2016 ajalla 12.8.2015–3.6.2016.

>>> Lisätietoja ilmoittautumisesta kuluvalle lukuvuodelle 2014-2015 ja tulevalle lukuvuodelle 2015-2016.


Milloin tieto lapsen esiopetuksesta saadaan?

Tieto lapselle osoitetusta esiopetuspaikasta postitetaan huoltajille toimintakauden 2015-2016 osalta viikolla 10. Huoltajien toiveet esiopetuspaikasta pyritään ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja esiopetuksesta antavat päiväkotien johtajat ja esiopetusta antavien koulujen rehtorit >>> siirry yhteystietohakuun.


Netland-tuotantoa