Esiopetus Tuusulassa

Tietoa maksuttomaan esiopetukseen ilmoittautumisestaMitä esiopetus on?

Esiopetus on perusopetuslain mukaista toimintaa ja se kuuluu valtakunnallisesti opetushallinnon toimialaan. Tuusulan kunnassa on päätetty, että esiopetus kuuluu kasvatus- ja sivistystoimen kasvatus- ja koulutuslautakunnan vastuualueelle.

Perusopetuslain mukaisesti Tuusulan kunnan esiopetusta varten on laadittu esiopetuksen opetussuunnitelma. Se on käytössä kaikissa esiopetusta antavissa esiopetusyksiköissä. Lain mukaisesti esiopetuksen tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain. Arvioijina toimivat lapset, huoltajat ja esiopetuksen henkilöstö sekä esiopetustyöryhmä. 

Esiopetuksen järjestämisen periaatteet Tuusulassa
Esiopetuksen opetussuunnitelma

Kenelle esiopetusta annetaan?

Perusopetuslain mukaisella esiopetuksella tarkoitetaan pääsääntöisesti vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkua. Lapsi on esiopetuksessa yleensä sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta. Lapsen osallistumisesta esiopetukseen päättävät huoltajat. Esiopetuksessa olevien lasten esiopetus on maksutonta.

Missä ja milloin esiopetusta annetaan?

Tuusulassa esiopetusta järjestetään sekä kouluissa että päiväkodeissa. Esiopetusta annetaan koulun työaikoina n. 4 tuntia päivässä.   

Esiopetusta antavat yksiköt Tuusulassa lv 2013-2014
Esiopetusta antavat yksiköt Tuusulassa lv 2014-2015
Koulujen työajat

Miten esiopetukseen ilmoittaudutaan?

Vuonna 2008 syntyneille lapsille järjestetään maksutonta esiopetusta ajalla 11.8.2014–29.5.2015. Huoltajille ei lähetetä erillistä kirjettä esiopetukseen ilmoittautumisesta.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu sähköisen lomakkeen kautta ajalla 6.–23.2.2014. Lisätietoja ilmoittautumisesta.


Milloin tieto lapsen esiopetuksesta saadaan?

Tieto lapselle osoitetusta esiopetuspaikasta postitetaan huoltajille viikolla 20. Huoltajien toiveet esiopetuspaikasta pyritään ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja esiopetuksesta antavat koulujen rehtorit ja päiväkotien johtajat.


Netland-tuotantoa