A
  • Taiteen perusopetusta eri muodossa

Taiteen perusopetus

Lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden persoonallista kehitystä ja antaa oppilaille taiteenalakohtaisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia ilmaista itseään.

Taiteen perusopetuksesta lapsille ja nuorille on tietoa opetusta järjestävien tahojen sivuilla: