Tuusulan osayleiskaavat

Osayleiskaava-alueet

Kellokosken osayleiskaava

Kunnanvaltuusto hyväksyi Kellokosken osayleiskaavan kokouksessaan 6.9.2010

Sulan osayleiskaava

Työpaikka-alueen osayleiskaava.

Valtuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 7.12.2015. Kuntakehityslautakunnan esittelyaineisto.  

 

Focus osayleiskaava

Maantiekylään sijoitetaan merkittävä työpaikka-alue. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaavasta on valitettu, joten kaava ei ole vielä lainvoimainen.

Ruotsinkylä-Myllykylä II

Ruotsinkylään on suunnitteilla oikeusvaikutteinen kiviaineksen ottamistoiminnan merkittävä laajennus ylijäämämaiden läjitys- ja teollisuustoimintoineen.

Osayleiskaavasta on valitettu, joten kaava ei ole vielä lainvoimainen.


Rykmentinpuisto

Keskustaan tiiviisti liittyvälle merkittävälle laajennusalueelle on laadittu oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Aluetta on tarkoitus kehittää asumiseen, virkistykseen sekä työpaikka-alueeksi samalla eheyttäen Hyrylän taajamarakennetta. Osayleiskaava on tullut voimaan lukuun ottamatta alueen itäosan kumottuja AP- ja A-2 – alueita. Rykmentinpuiston osayleiskaavan voimaantulo.

Kaavamateriaali


Tuomala II 

Tuomalan II osayleiskaavan tavoitteena on tutkia maankäytön tehostamismahdollisuuksia Lahden moottoritien ja vanhan Lahdentien välisellä alueella.  

Osayleiskaava on ehdotusvaiheessa.

 


Netland-tuotantoa