Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus tehdään virka-aikana alueen työntekijälle (doc) tai lastensuojelun päivystykseen ja virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystykseen.Ilmoituksen voi tehdä myös kirjallisesti lastensuojeluilmoituslomakkeella (pdf). Lomakkeella voi tehdä myös hakemuksen lastensuojeluun tai pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi.

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus (pdf) tehdään erityissosiaaliohjaaja Marit Myrtenbladille.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa lapsen tai nuoren tilanteesta huolestunut henkilö. Myös lapsi tai nuori itse voi tehdä itsestään lastensuojeluilmoituksen. 

Yksityishenkilöllä on oikeus tehdä lastensuojeluilmoitus, kun taas viranomaisilla on lastensuojelulain 25§:n mukainen ilmoitusvelvollisuus. Lastensuojeluilmoitus tehdään, kun on huoli lapsesta.

On syytä huolestua lapsen hyvinvoinnista esimerkiksi silloin, kun  

  • lasta pahoinpidellään
  • lapsiperheessä on lähisuhdeväkivaltaa
  • vanhemmat ovat lapsen seurassa humalassa tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena 
  • lapsi on päihtynyt tai huumausaineen vaikutuksen alaisena 
  • lapsi ei käy koulua
  • lapsi on usein ulkona epätavallisina aikoina 
  • lapsen vaatetus on epäasianmukainen tai lapsen perushoidossa ja huolenpidossa on vakavia puutteita
  • lapsen lapsen käyttäytyminen on tavanomaisuudesta poikkeavaa.

Lastensuojelun työntekijöillä on velvollisuus tukia jokainen lastensuojeluilmoitus.


Netland-tuotantoa