Käsitellyt aloitteet

Aloite Tehty Aloitteen tekijä Tyyppi
Öljylämmityksen korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä
Valtuusto 19.3.2018 § 37: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 20.3.2018: Kuntakehitys ja tekniikan valmisteltavaksi
Tekninen lautakunta 19.2.2019
Kunnanhallitus 25.2.2019 § 74: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 11.3.2019 § 32: Aloite käsitelty
19.03.2018 Salonen Jussi / Tuusulan puolesta ry valtuustoryhmä Valtuustoaloite
Yrittäjyyskasvatuspainotusta Tuusulan perusopetukseen
Valtuusto 10.6.2013 § 95: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 11.6.2013: Kasvatus- ja sivistystoimeen valmisteltavaksi
1.8.2013: Opetuspäällikkö Markus Torviselle valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 25.11.2013 § 457: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 9.12.2013 § 164: Aloite käsitelty
10.06.2013 Laitinen Sarianna ja Vaunkankaan 4C:n vanhemmat Valtuustoaloite
Ympärivuorokautinen tehostettu kotihoito osana terveyskeskussairaalan ja kotihoidon hoitoketjua
Valtuusto 9.6.2014 § 87: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 10.6.2014: Sosiaali- ja terveystoimen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 14.12.2015 § 553: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 25.1.2016 § 13: Aloite käsitelty
09.06.2014 Palomäki Ulla / Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä Valtuustoaloite
Ympäristötaideteos Jokelan meluaitaan
Valtuusto 31.8.2015 § 114: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
Johtoryhmä 1.9.2015: Kulttuuri- ja teknisen toimen valmisteltavaksi
4.9.2015: kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Marke Naskille ja museoamanuenssi Jaana Koskenrannalle valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 15.02.2016 § 48: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 14.3.2016 § 27: Aloite käsitelty
31.08.2015 Heiskanen Sari Valtuustoaloite
Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen
8.10.2012: Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen valmisteltavaksi
16.10.2012: Aloite käsitelty
05.10.2012 Kuntalaisaloite
Ylijäämäruuan myynti sallittava muillekin kuin ikään sidottuun asiakkuuteen
13.8.2015: ruokapalveluihin valmisteltavaksi
Johtoryhmä 25.8.2015 § 9: Aloite käsitelty
12.08.2015 Kuntalaisaloite
Yleisöluisteluvorojen järjestäminen tarkoituksenmukaisesti
Valtuusto 7.12.2009 § 182: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 14.12.2009 § 667: Liikuntapalveluihin valmisteltavaksi
Liikuntalautakunta 02.02.2010 § 8: Ehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
Kunnanhallitus 15.02.2010 § 86: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 22.3.2010 § 30: Aloite käsitelty
07.12.2009 Lindberg Arto Valtuustoaloite
Yhteisöllinen patsaspuisto Palojoen puistoon, Jokela
14.9.2016: Kuntalaisaloite.fi -palvelu lähettänyt aloitteen kuntaan käsiteltäväksi
16.9.2016: Aloite siirretty kunnan verkkosivuille (Aloitteet)
16.9.2016: kuntakehityksen ja tekniikan toimialalle valmisteltavaksi
1.12.2016: Vastattu kuntalaisaloite.fi-palvelun kautta sekä sähköpostilla aloitteen tekijälle
29.08.2016 Kuntalaisaloite
Yhteistyön lisääminen yksityisten päiväkotien kanssa
Valtuusto 13.10.2014 § 130: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 14.10.2014: Kasvatus- ja sivistystoimeen valmisteltavaksi
20.10.2014: varhaiskasvatuspäällikkö Eila Rapalan ja kehittämis- ja hallintopäällikkö Jari Wäreen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 18.5.2015 § 247: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 8.6.2015 § 92: Aloite käsitelty
13.10.2014 Sjöblom Ruut Valtuustoaloite
Västerskogin alueen asumisviihtyisyyden säilyttäminen
Valtuusto 12.12.2011 § 173: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 9.1.2012 § 14: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 31.1.2012 § 24: Aloite käsitelty
12.12.2011 Ruotsinkylän kyläyhdistys ry ja Myllykylän omakotiyhdistys ry / Lindberg Arto Valtuustoaloite
Vähämuorinpuiston kunnostus
28.4.2011: Teknisen toimen valmisteltavaksi
2.5.2011 Eeva Myyrälle valmisteltavaksi
3.10.2011: Suvi Niemi vastannut kirjeellä
28.04.2011 Kuntalaisaloite
"Voi kun ymmärtäisi"
Valtuusto 8.6.2015 § 96: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 16.6.2015: Talous- ja tietohallinto sekä sosiaali- ja terveystoimen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 14.9.2015 § 376: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 12.10.2015 § 142: Aloite käsitelty
08.06.2015 Rämö Risto Valtuustoaloite
Virallisia venepaikkoja Kellokoskelle kunnan omistamille rannoille
Valtuusto 31.1.2011 § 15: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 7.2.2011 § 57: Kasvatus- ja sivistystoimialalle liikuntapalveluiden valmisteltavaksi
Liikuntalautakunta 9.12.2011 § 35: vastaus kunnanhallituksen kautta valtuustolle
Kunnanhallitus 19.12.2011 § 605: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 31.1.2012 § 18: Aloite käsitelty
31.01.2011 Helasvuo Anni Valtuustoaloite
Vierasparkki Nummenharjun alueelle
Kunnanhallitus 11.3.2013: Keskusteluasiat
Johtoryhmä 12.3.2013: Teknisen toimen valmisteltavaksi
29.8.2013 Suvi Niemi vastannut kirjeellä
Kunnanhallitus 30.9.2013 § 376: Aloite käsitelty
11.03.2013 Stenvall Raimo Luottamushenkilöaloite
Vieraskielisen päiväkodin tai päiväkotiryhmän perustamisen tukeminen
Valtuusto 7.12.2010 § 146: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 13.12.2010 § 594: Kasvatus- ja sivistystoimialan valmisteltavaksi
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.6.2011 § 48: Ehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
Kunnanhallitus 8.8.2011 § 320: Palautettiin uudelleen valmisteltavaksi
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 9.12.2011 § 108: Ehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
Kunnanhallitus 6.2.2012 § 52: Palautettiin uudelleen valmisteltavaksi
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 30.5.2012 § 47: Ehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
Kunnanhallitus 18.6.2012 § 282: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 3.9.2012 § 84: Aloite käsitelty
07.12.2010 Wilska Terhi-Anna Valtuustoaloite
Veteraanien kotisairaanhoidon järjestäminen
24.11.2008: Terveystoimen valmisteltavaksi
21.4.2009 § 42: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Aloite käsitelty
24.11.2008 Kuntalaisaloite
Vesistöjen tilan parantaminen
Valtuusto 11.10.2010 § 111: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 18.10.2010 § 470: Teknisen toimialan valmisteltavaksi
Tekninen lautakunta 15.3.2011 § 49: ehdotus kunnanhallitukselle
Kunnanhallitus 28.3.2011 § 157: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 16.5.2011 § 57: Aloite käsitelty

16.10.2010 Kaikkonen Antti Valtuustoaloite
Vesiliikuntaryhmän "vesijumpan" kevät- ja syyskaude pidentäminen Tuusulan uimahallissa
Valt 3.9.2012 § 91: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Liikuntalautakunta 25.09.2012 § 26:
Kunnanhallitus 29.10.2012 § 422: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 12.11.2012 § 124: Aloite käsitelty
03.09.2012 Keski-Uudenmaan Hengitysyhdistys ry / Lindberg Arto Valtuustoaloite
Vesihuollon liittymismaksu
23.2.2009 vesihuoltolaitokselle käsiteltäväksi (dnro 80/2009)
23.2.2011 Vesihuoltopäällikkö Jukka Sahlakari vastannut Seleniukselle kirjeellä, jossa kerrottu kunnanhallituksen vesihuoltolaitokselle määrämistä taksoista ja liittymismaksuista. (Seleniukselle on puhelimitse kerrottu samat asiat jo vuonna 2009 aloitteen tultua kuntaan)
24.03.2009 Kuntalaisaloite
Vaunukankaan-Ristikivenmäen-Rusutjärven alueelle valaistu ulkoilureitti
Valtuusto 17.5.2010 § 66: kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 24.5.2010 § 274: Kaavoituksen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 19.12.2011 § 600: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 30.1.2012 § 13: Aloite käsitelty
17.05.2010 Kaarema Timo ja n. 120 muuta allekirjoittajaa / Kuusisto Merja Valtuustoaloite
Varoituksen antaminen kunnanjohtajalle
25.2.2014: Konsernipalveluiden valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 5.5.2014 § 235: Aloite käsitelty
24.02.2014 Huuhtanen Pasi Luottamushenkilöaloite
Varhaiskasvatuksen rajoitusten purkaminen
Valtuusto 13.3.2017 § 49: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 14.3.2017: Kasvatus- ja sivistystoimeen valmisteltavaksi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 30.10.2017 § 47: Ehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
Kunnanhallitus 6.11.2017 § 503: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 11.12.2017 § 236: Aloite käsitelty
13.03.2017 Noro Seppo / Vasemmistoliiton valtuustoryhmä Valtuustoaloite
Vapaaehtoistoiminnan organisoiminen ja toimeenpaneminen järjestöjen, kuntalaisten, kunnan sekä seurakunnan kesken
Valtuusto 14.10.2013 § 129: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 15.10.2013: Strategiasuunnittelijan valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 25.2.2019 § 70: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 11.3.2019 § 28: Aloite käsitelty
14.10.2013 Sorri Liisa / Tuusulan puolesta ry Valtuustoaloite
Vapaaehtoisrekisteri nuorisotoimeen
14.6.2013 Nuorisopalveluille valmisteltavaksi
30.8.2013 Nuorisopalveluiden vastaus Ilona Toivoselle sähköpostiviestillä
Nuorisolautakunta 3.10.2013 § 48: Aloite käsitelty
13.06.2013 Ilona Toivanen Luottamushenkilöaloite
Vanhojen kohteiden suojeleminen, "adoptoi monumentti"
Valtuusto 26.1.2015 § 25: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 27.1.2015: Kulttuuripalvelut/museon valmisteltavaksi
28.1.2015: kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Marke Naskin valmisteltavaksi
Kulttuurilautakunta 02.09.2015 § 38:
Kunnanhallitus 14.9.2015 § 375: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 12.10.2015 § 141: Aloite käsitelty
26.01.2015 Reinikainen Tuija / Tuusulan Puolesta valtuustoryhmä Valtuustoaloite
Vanhan Valtatien, Koulutien ja Kirvesmiehentien risteysalueen liikenneturvallisuuden parantaminen Kellokoskella
30.5.2012: Tekniseen toimeen valmisteltavaksi
28.11.2014 Suvi Niemi vastannut kirjeitse
29.05.2012 Kuntalaisaloite
Vanhan Valtatien (1456), Koulutien (1453) ja Kirvesmihentienristeysalueen jalankulkuturvallisuuden parantaminen
16.11.2011: Teknisen toimen valmisteltavaksi
16.11.2011 J-M. Laaksolle valmisteltavaksi
28.11.2014 Suvi Niemi vastannut sähköpostitse
15.11.2011 Kuntalaisaloite
Vanhankylän koulutien kunnostus
Valtuusto 19.6.2017 § 150: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 20.6.2017: Kuntakehityksen ja tekniikan valmisteltavaksi
Tekninen lautakunta 21.11.2017
Kunnanhallitus 27.11.2017 § 540: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 11.12.2017 § 237: Aloite käsitelty
19.06.2017 Sjöblom Ruut / aloitteen tekijät Valtuustoaloite
Valtuuston kokousten videointi
Valtuusto 12.5.2014 § 73: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 13.5.2014: Viestintäpäällikön valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 19.12.2016 § 476: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 23.1.2017 § 9: Aloite käsitelty
12.05.2014 Reinikainen Tuija / valtuusto Valtuustoaloite
Valtuustolta lisäresursseja NHG:n raportin toteuttamiseen talouden tasapainottamiseksi
Valtuusto 17.5.2010 § 64: kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 24.5.2010 § 272: Sosiaali- ja terveystoimialan valmisteltavaksi
Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.8.2010 § 81: lautakunta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi
Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.10.2010 § 97:Ehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
Kunnanhallitus 1.11.2010 § 501: Ehdotus kunnanhallitukselle
Valtuusto 15.11.2010 § 130: Aloite käsitelty
17.05.2010 Kostiainen Inkeri Valtuustoaloite

1 2 3 4 5 6 »