Käsitellyt aloitteet

Aloite Tehty Aloitteen tekijä Tyyppi
Oikomishoitoa Kellokoskelle
7.11.2008: Terveystoimen valmisteltavaksi
11.3.2009/§ 22: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Aloite käsitelty
24.10.2008 Kuntalaisaloite
Turvallisuus liikenteessä
7.11.2008: Kaavoituksen valmisteltavaksi.
8.5.2009: Sivistystoimeen valmisteltavaksi liikuntapäällikkö Risto Kanervalle.
2.2.2010 § 5 liikuntalautakunta, aloite käsitelty
27.10.2008 Kuntalaisaloite
Järvenpään rajan ja Krapin välinen nopeusrajoitus
7.11.2008: Teknisen toimen valmisteltavaksi.25.3.2009 J-M. Laakson valmisteltavaksi
5.9.2011 J-M. Laakso vastannut kirjeellä aloitteen tekijälle
31.10.2008 Kuntalaisaloite
Tieliikenteen meluntorjuntaohjelman käynnistäminen Tuusulassa
10.11.2008: Teknisen toimen valmisteltavaksi
25.3.2009 J-M. Laaksolle valmisteltavaksi
24.10.2011 J. Rintanen lähettänyt kirjeen K. Hoffrenille
10.11.2008 Kuntalaisaloite
Veteraanien kotisairaanhoidon järjestäminen
24.11.2008: Terveystoimen valmisteltavaksi
21.4.2009 § 42: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Aloite käsitelty
24.11.2008 Kuntalaisaloite
Riihikallion Metsontielle pysäköintipaikkoja
3.12.2008: Teknisen toimen valmisteltavaksi
21.9.2011 Kirje Jari Jaakkolalle, valm. Anja Anttila
02.12.2008 Kuntalaisaloite
Lapsiperheiden kotipalvelut osaksi ennaltaehkäisevää perhetyötä
3.12.2008: Sosiaalitoimen valmisteltavaksi.
11.3.2009/§27 Sosiaali- ja terveyslautakunta.
21.4.2009/§ 37 Sosiaali- ja terveyslautakunta: Aloite käsitelty
03.12.2008 Kuntalaisaloite
Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet julkisiksi
Valtuusto 26.1.2009 § 43: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 2.2.2009 § 63: Hallinto- ja lainoppillisten palvelujen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 17.8.2009 § 414: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 31.8.2009 § 131: Aloite käsitelty
26.01.2009 Reinikainen Tuija Valtuustoaloite
Uimahallikuljetukset
Valtuusto 26.1.2009: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 2.2.2009: Liikuntapalveluiden valmisteltavaksi
Liikuntalautakunta 31.3.2009 § 13
Kunnanhallitus 14.4.2009: Ehdotetaan valtuuston hyväksyttäväksi
Valtuusto 18.5.2009: Aloite käsitelty
06.02.2009 Järvinen Aarno Valtuustoaloite
Linjamäen koulu 6-luokkaiseksi ja kolmiopettajaiseksi
10.02.2009: Kasvatus- ja sivistystoimen valmisteltavaksi
22.04.2009 § 27: Kasvatus- ja koulutuslautakunta. Aloite käsitelty.
10.02.2009 Kuntalaisaloite
Koirapuisto Jokelaan
16.2.2009: Teknisen toimen valmisteltavaksi.
24.3.2009: Eeva Myyrälle valmisteltavaksi
1.3.2010 Eeva Myyrä vastannut sähköpostitse aloitteen tekijälle.
15.02.2009 Kuntalaisaloite
Tuusula-talo
24.2.2009: Kulttuurilautakunnan valmisteltavaksi
29.4.2009 § 30: Kulttuurilautakunta
11.5.2009 § 282: Kunnanhallitus
17.02.2009 Kuntalaisaloite
Psykologin käynti peruskoulun päättäville
Valtuusto 23.2.2009 § 54: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 2.3.2009 120: Sosiaali- ja terveystoimialan valmisteltavaksi
Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.4.2009 § 46: Ehdotus valtuustolle
Kunnanhallitus 27.04.2009 § 243: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 18.5.2009 § 98: Palautus uudelleen valmisteltavaksi
Sosiaali- ja terveysltk 18.11.2009 § 119: Ehdotus valtuustolle
Kunnanhallitus 23.11.2009 § 621: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 31.1.2011 § 12: Aloite käsitelty
Valtuusto 7.12.2009 § 176 : Palautus uudelleen valmisteltavaksi kasvatus- ja sivistystoimialalle
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.11.2010 § 95: Ehdotus kunnanhallitukselle
Kunnanhallitus 29.11.2010 § 564: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 31.1.2011 § 12: Aloite käsitelty
23.02.2009 Piironen Essi, nuorisovaltuuston puheenjohtaja Valtuustoaloite
Koulujen salivuorojen iltakäytön jakoperusteet
Valtuusto 23.2.2009: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
Kunnanhallitus 2.3.2009: Kasvatus- ja sivitystoimen valmisteltavaksi.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.4.2009 § 23
Kunnanhallitus 27.4.2009: Ehdotetaan valtuustolle
Valtuusto 18.5.2009: Aloite käsitelty
24.02.2009 Vainio Erkki Valtuustoaloite
Jäteastioita koirien jätöksille tarvitaan Lahelassa ja Ruotsinkylässä
2.3.2009: Teknisen toimen valmisteltavaksi.
24.3.2009 Jari Huttuselle valmisteltavaksi
1.3.2010 Eeva Myyrä vastannut sähköpostitse
01.03.2009 Kuntalaisaloite
Hidasteita Jokitielle
2.3.2009: Teknisen toimen valmisteltavaksi.
25.3.2009 J-M. Laakson valmisteltavaksi
28.9.2011: Suvi Niemi vastannut kirjeellä
01.03.2009 Kuntalaisaloite
Autoilun estäminen kevyenliikenteen väylällä
9.3.2009: Teknisen toimen valmisteltavaksi.
23.3.2009 J-M. Laaksolle valmisteltavaksi
12.10.2011: J. Rintanen vastannut kirjeellä
06.03.2009 Kuntalaisaloite
10-luokan perustaminen Jokelaan
10.3.2009: Kasvatus- ja sivistystoimeen valmisteltavaksi
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 20.5.2009 § 35: Ehdotus kunnanhallitukselle
Kunnanhallitus 8.6.2009 § 350: Aloite käsitelty
10.03.2009 Kuntalaisaloite
Muutama hidaste Tiiliruukintielle
16.3.2009: Teknisen toimen valmisteltavaksi.
24.3.2009: J-M. Laakson valmisteltavaksi
22.9.2011: Suvi Niemi vastannut kirjeellä
15.03.2009 Kuntalaisaloite
Tuusula mukaan maailmanlaajuiseen Earth Hour tapahtumaan! 16.03.2009 Kuntalaisaloite
Kunnallistekniikka Murron alueella
18.3.2009: Tekniseen toimeen valmisteltavaksi
24.3.2009 Vesihuoltolaitokseen valmisteltavaksi
23.2.2011 Vesihuoltopäällikkö Jukka Sahlakari vastannut kirjeellä: Murron alue ei ole 2010 päivitetyssä Tuuslna kunnan vesihuollon kehityssuunnitelmassa mukana vaan kiinteistöjen omistajien tulee yhdessä tai erikseen hoitaa kunnallistekniikan järjestelyt. Kyläyhteisön omatoimisesta rakentamisesta ja siihen liittyvistä mahdollisista kunnan avustuksista saa lisätietoa vesihuoltolaitokselta.
(Lautamon kanssa on keskusteltu ja periaatevastaus annettu puhelimitse v. 2009 aloitteen tultua kuntaan)
18.03.2009 Kuntalaisaloite
Paijalantien 80 km nopeusrajoituksen alentaminen 60 km tunnissa
20.3.2009: Tekniseen toimeen valmisteltavaksi.
24.3.2009 J-M. Laaksolle valmisteltavaksi
9.1.2014 Suvi Niemi vastannut sähköpostitse
19.03.2009 Kuntalaisaloite
Taloutta parannellen
24.3.2009: Talous- ja suunnittelupalvelun valmisteltavaksi
24.03.2009 Kuntalaisaloite
Suojatie Lahelantien ja Maaniityntien risteykseen
25.3.2009 J-M. Laaksolle valmisteltavaksi
22.9.2011 Suvi Niemi vastannut kirjeellä
24.03.2009 Kuntalaisaloite
Suojatie Nahkelantielle Marjexin kohdalle
25.3.2009 J-M. Laaksolle valmisteltavaksi
22.9.2011 Suvi Niemi vastannut kirjeellä
24.03.2009 Kuntalaisaloite
Vesihuollon liittymismaksu
23.2.2009 vesihuoltolaitokselle käsiteltäväksi (dnro 80/2009)
23.2.2011 Vesihuoltopäällikkö Jukka Sahlakari vastannut Seleniukselle kirjeellä, jossa kerrottu kunnanhallituksen vesihuoltolaitokselle määrämistä taksoista ja liittymismaksuista. (Seleniukselle on puhelimitse kerrottu samat asiat jo vuonna 2009 aloitteen tultua kuntaan)
24.03.2009 Kuntalaisaloite
Lahelantien liikenne
25.3.2009 Tekniseen toimeen valmisteltavaksi
25.3.2009 J-M. Laaksolle valmisteltavaksi
12.12.2014 Suvi Niemi vastannut sähköpostitse
24.03.2009 Kuntalaisaloite
Tuusulan julkinen liikenne nuorisoystävällisemmäksi
Valtuusto 30.3.2009: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 6.4.2009: Teknisen toimen valmisteltavaksi
9.4.2009 J-M. Laaksolle valmisteltavaksi
Tekninen lautakunta 20.3.2012 § 49: Ehdotus kunnanhallitukselle
Johtoryhmä 27.3.2012: Ehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valmistuustolle
Kunnanhallitus 2.4.2012 § 140: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 7.5.2012 § 57: Aloite käsitelty
30.03.2009 Piiroinen Essi, nuorisovaltuuston puheenjohtaja Valtuustoaloite
Neuvottelujen aloittaminen Ylä-Inkilän tilan myymisestä Lemminkäinen Oy:lle
Valtuusto 30.3.2009 § 76: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 6.4.2009 § 198: Kiinteistöinsinööri Timo Laihon valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 21.11.2011 § 516: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 12.12.2011 § 157: Aloite käsitelty
30.03.2009 Ahonen Petri Valtuustoaloite
Nahkelan koulun urheilukentän valaistus
30.3.2009: Teknisen toimen valmisteltavaksi.
30.3.2009 P. Haahtikivelle valmisteltavaksi
14.11.2011 P. Haahtikivi vastannut kirjeellä
30.03.2009 Kuntalaisaloite

1 2 3 4 5 6 »