Liikennejärjestelyt Purola-Nuppulinna- ja haja-asutusalueille

Aloite tehty:
20.04.2016
Tyyppi:
Kuntalaisaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Jokelan Työväenyhdistys ry esittää kuntalaisaloitteena Tuusulan kunnalle, että Purola - Nuppulinna alueelle tulee järjestää tarkoituksenmukaiset ja hinnaltaan kohtuulliset julkiset liikennejärjestelyt Järvenpää - Helsinki suuntaan matkustaville.
Nykyiset pohjoisen suuntaan toteutetut tilapäisjärjestelyt tulevat kohtuuttoman kalliiksi Helsingin suuntaan matkustaville opiskelijoille, eläkeläisille ja pienipalkkaisille työssäkäyville, joilla ei ole mahdollisuutta oman auton ylläpitoon.
Esitämme yhtenä ratkaisumahdollisuutena kunta voisi tutkia tähän ja muutoinkin haja-asutusalueiden liikennejärjestelyiksi mahdollista MaaS-hankkeessa ehdotettua nykytekniikka-avusteista esim. tekstiviestiin perustuvaa liikennetarjontaa, jonka avulla matkan tarvitsija voisi löytää sopivan kuljetuksen.
Järjestelyillä on kiire erityisesti Purola-Nuppulinna alueilla asuville, koska työmatka-, harrastus- ja muu asiointiliikenne Järvenpää - Helsinki suuntaan on hankaloitunut. Tilanne voi aiheuttaa myös paikkakunnalta poismuuttoja.

Käsittelyvaiheet

21.4.2016: Kuntakehityksen ja tekniikan toimialalle valmisteltavaksi, tiedoksi valtuusto ja johtoryhmä

Päivitetty: 21.04.2016

« Takaisin