Asuinrakentamisen tiivistäminen

Aloite tehty:
09.05.2016
Aloitteen tekijä:
Rämö Risto / Rehti Tuusula -valtuustoryhmä
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

Pääkaupunkiseudulla on merkittävä tarve uusien asuntojen rakentamiseen. Asuntojen hinnat uhkaavat karata käsistä ja etenkin opiskelijoilla on vaikeuksia löytää kohtuuhintaisia asumismuotoja opiskelujensa ajaksi. Samoin ikäihmiset pitävät viimeaikaisten tutkimusten mukaan parhaana omaa kotia lähellä lapsiaan. He siis preferoivat itsenäistä asumista ja pitävät sitä parempana kuin palvelutalossa asumista. Toisaalta vain hyvin harva hyväksyy ns. saman katon alla asumisen lastensa kanssa. Samassa pihapiirissä asuminen toisi mukanaan turvaa ja omaisten olisi mahdollista antaa erilaisia palveluja vanhemmilleen.

Edellä olevan lyhyen perustelun johdosta kysynkin, voidaanko Tuusulassa sallia yli 1000 neliön tonteille enintään 50 neliön lisärakennus esimerkiksi vain rakennusjärjestystä muuttamalla?

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 9.5.2016 § 55: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 10.5.2016: Kuntakehityksen ja tekniikan toimialalle valmisteltavaksi.
Kuntakehityslautakunta 8.6.2016 § 90: Ehdotus kunnanhallitukselle ja valtuustolle
Kunnanhallitus 20.6.2016 § 250: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 29.8.2016 § 80: Aloite käsitelty

Vastaus

Pienen asunnon lisääminen esim. yli 1000 m2 tonteille ei ole mahdollista vain rakennusjärjestystä muuttamalla. Rakennusjärjestys ei päde, mikäli tarkemmassa maankäyttöä ohjaavassa suunnitelmassa eli yleiskaavassa tai asemakaavassa on määrätty samasta asiasta kuin rakennusjärjestyksessä. Rakennusoikeus määritellään asemakaavoissa. Useissa asemakaavoissa on määritelty myös suurin sallittu asuntojen määrä tontilla. Tällä tavoin asemakaavoitettujen alueiden ja rakennusoikeuden osalta rakennusjärjestyksen muuttaminen ei toisi lisäasunnon rakentamismahdollisuuden osalta muutosta.

Rakennusjärjestystä muuttamalla lisäasuntojen rakentaminen mahdollistettaisiin alueilla, joilla on rakennusoikeutta käyttämättä ja joilla asuntojen määrää on rajoitettu nimenomaan rakennusjärjestyksellä. Useimmissa tapauksissa asemakaavan muuttaminen on oikea menettelytapa, mikäli lisäasuntojen rakentamista halutaan edistää, mikä sinällään on taajamien tehostamiseksi suositeltavaa.

Päätös

Päivitetty: 02.09.2016

« Takaisin