Esteettömät äänestyskopit Tuusulan vaalipaikoille

Aloite tehty:
10.05.2017
Aloitteen tekijä:
Järvinen Aarno
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

Oikeusministeriön Kuntavaalien 2017 Vaaliohjeiden (s. 26-27) mukaan Keskusvaalilautakunnan tulee huolehtia esteettömyydestä ja saavutettavuudesta vaalijärjestelyissä.

Näin Tuusulassa ei ole ainakaan kaikilla vaalipaikoilla ollut. Esitän, että seuraaviin vaaleihin mennessä, jotka ovat Presidentin ja Maakuntavaalit tammikuussa 2018, jokaiselle ennakkoäänestys- ja varsinaiselle vaalipaikalle hankitaan em. vaaliohjeen mukainen äänestyskoppi (ohje ja kuva sivulla 27). Tällainen äänestyskoppi soveltuu sekä pyörätuolia käyttäville että muille esim. rollaattoria käyttäville äänestäjille vaalisalaisuuden turvaamiseksi yhtäläisesti kuin ns. terveille. Jos tällaisen äänestyskopin vieressä on tuoli, joka pyörätuolia käyttävän äänestäjän tullessa paikalle, siirretään äänestyksen ajaksi syrjään, on tällainen äänestyskoppi hyvä myös esim. rollaattoria käyttäville ja muille huonosti liikkuville, joiden on helpompi äänestää istualtaan.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 8.5.2017 § 80: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 9.5.2017: Konsernipalvelut, hallinnon valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 30.10.2017 § 496: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 3.11.2017 § 210: Aloite käsitelty

Vastaus

Tuusulan kaikille äänestyspaikoille on hankittu esteettömät äänestyskopit eli yhteensä 15 esteetöntä äänestyskoppia, jotka ovat käytössä myös ennakkoäänestyspaikoissa.

Päätös

Päivitetty: 23.11.2017

« Takaisin