Liikennesähkön jakeluverkoston kehitys Tuusulassa

Aloite tehty:
10.07.2017
Tyyppi:
Kuntalaisaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Liikenteen aiheuttamat päästöt ja moottoriajoneuvoihin väistämättä tulevat muutokset koskettavat myös Tuusulaa. Ilmastonmuutoksen myötä toimenpiteiden aikataulu nopeutuu koko ajan ja tavoitteilla ei häpeillä. Suomen kansallisena tavoitteena on, että Suomen koko henkilöautokanta olisi lähes nollapäästöinen vuonna 2050. Tämä käy ilmi Liikenne-ja viestintäministeriön selvityksessä s. 22 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79530/Raportit%20ja%20selvitykset%204-2017.pdf?sequence=1
Aloitteeni koskee liikennesähkön jakeluverkostoa Tuusulan alueella. Seuraava askel liikenteessä hiilidioksidin vähentämiseksi on jo tuloillaan, Sähkö-ja hybridiautot.
Tuusulan kunnassa asiaa on pohdittu jo uusimman asuntomessualueen kautta. Rykmentinpuistoon rakentuvassa Puustellinmetsässä tullaan huomioimaan sähköautojen yleistyminen yleisinä latauspisteinä ja kiinteistöille riittävinä sähköliitäntöinä. Hienoa on myös se, miten aurinkoenergian roolia päästään tällä alueella toteuttamaan isossa mittakaavassa.
http://www.ara.fi/download/noname/%7B402DF301-FC23-4B02-9EB5-A3CBA422E578%7D/122416
Sähkö- ja hybridiautojen on kaavailtu lisääntyvän huimaa vauhtia, mutta se edellyttää myös latauspisteteitä strategisesti merkittäviin paikkoihin ja kaikkien saataville. Sähköautojen latauspisteitä on tällä hetkellä vain yksi, Hyrylään Keskon toimesta perustettu. Olisi tärkeää päivittää myös muu Tuusula tässä asiassa ajan tasalle. Em. Liikenne-ja viestintäministeriön selvityksessä (s. 60) on Tuusulalle asetettu tavoitteeksi 10 kpl latauspisteitä vuoteen 2020 mennessä.
Julkisten latauspisteiden perustamiselle on myös mahdollista saada rahallista tukea. http://www.lataustuki.fi/#intro2
Linkistä käy myös ilmi latauspisteiden erot ja tehokkuudet.
Kunta voisi perustaa muutamia latausasemia, maksullisia tai maksuttomia, esim. liityntäpysäköintien yhteyteen; Tuusulanväylän varrelle ja Jokelan asemalle. Näissä pisteissä voisi olla toteutuksena helpompi vaihtovirtalatauspiste, joka ei vaadi kaavoitukseltakaan toimenpiteitä. Auto latautuisi pistokkeessa työpäivän ajan.
Pikalatauspisteet, jotka ovat tasavirtalatauspisteitä, tulisi sijoittaa kauppojen ja keskusten yhteyteen. Kunnan rooli tässä on mahdollistaa kaavoituksessa riittävän voimakkaan sähkövirran saanti. Itse tunnen vain Etelä-Tuusulaa, mutta esim. Kirjastoilla ja kaupoilla, esim. Hyrylän S-market, Teboil, Burger King, voisivat olla sijainniltaan hyviä.
Asian pohtiminen on syytä siirtää konkreettisiin tekoihin. Mahdollinen kaavoitustyö olisi aloitettava, jotta aikataulussa pysyttäisiin.

Käsittelyvaiheet

11.7.2017: kuntakehityksen ja tekniikan toimialalle valmisteltavaksi

Päivitetty: 11.07.2017

« Takaisin