Energiansäästöloisteputkien käyttöön siirtyminen Tuusulan kunnan toimipisteissä

Aloite tehty:
31.08.2009
Aloitteen tekijä:
Nieminen Eeva-Liisa
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

Esitän, että Tuusulan kunta siirtyy mahdollisimman pian käyttämään energiansäästöloisteputkia tavallisten loisteputkien sijaan. Siirtymisen helpottamiseksi vaihto tapahtuisi sitä mukaan kun kunnan toimipisteissä loisteputkia muutenkin vaihdettaisiin eli pitkällä tähtäimellä, pyrkimällä täysin energiansäästöloisteputkien käyttöön.

Ilmastonmuutos ja toisaalta säästötoimet edellyttävät energiansäästökohteiden kartoittamista ja löytämistä. Esitän, että Tuusulassa mahdollisimman pian tehtäisiin selvitykset ja taustalaskelmat kustannussäästömahdollisuuksista ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämismahdollisuuksista tavallisten loisteputkien vaihtamisesta energiansäästöloisteputkiin. Pyydän, että kyseinen laskelma esitellään myös valtuustolle tähän aloitteeseen annettavassa vastineessa.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 31.8.2009 § 135: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 7.9.2009 § 445: Teknisen toimialan valmisteltavaksi / Rauno Kaskela
Tekninen lautakunta 2.12.2009 § 165: Ehdotus valtuustolle
Kunnanhallitus 14.12.2009 § 666: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 1.2.2010 § 10: Aloite tullut käsitellyksi

Päätös

Päivitetty: 02.02.2010

« Takaisin