Kameravalvonta ja kameravalvontamerkinnät

Aloite tehty:
04.06.2018
Aloitteen tekijä:
Lepojärvi Kati ja useat muut valtuutetut
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Itä-Uudenmaan poliisin resurssit eivät poliisin ilmoittaman mukaan riitä liikennevalvontaan raskaan liikenteen läpiajokieltoalueilla Lahelan/Ruotsinkylän/Riihikallion alueella. Lisäksi Pähkinämäentien, Ruotsinkyläntien ja Tuusulanjoentien osuuksilla ajetaan vaarallisia ylinopeuksia säännönmukaisesti. Esitänkin, että kunta hankkii Pähkinämäentiellä, Ruotsinkytäntiellä, Tuusulanjoentiellä, Lahelantiellä ja Maisalantiellä sijaitsevien raskaan liikenteen läpiajokieltoliikennemerkkien yhteyteen merkit, jotka ilmoittavat Pähkinämäentien - Ruotsinkyläntien - Tuusulanjoentien (läpiajokiellon sekä ylinopeuksien) kameravalvonnasta. Lisäksi esitän, että kunta hankkii valvontakamerat yllä mainittujen liikennerikkomusten taltioimiseksi Pahkinämäentien,
Ruotsinkyläntien ja Tuusulanjoentien varrelle. Kameravalvonnan hyödyntämisestä on kuitenkin ilmoitettava virallisin kameravalvonta-merkein. Esitän, että valvontakamerat sijoitetaan kieltomerkkien ja kameravalvontamerkkien läheisyyteen.

Kunnan viranhaltijat ovat ilmoittaneet, että yllä mainittu tiestö ei kestä raskasta liikennettä, joten raskaan liikenteen läpiajokiellon valvonnassa säästetään myös suuria summia tiestön korjausmäärärahoissa. Lisäksi vilkas ja usein nopeusrajoituksia noudattamaton raskas sekä henkilöautoliikenne tiestöllä aiheuttaa liikenneturvallisuusriskejä, kuten kaksi lapsiin kohdistunutta vakavaa onnettomuutta ja lukuisia muita henkilövahinkoja. Koska kunnalla ei ole poliisin kautta toimimisen lisäksi muita keinoja estää myöskään raskasta liikennettä rikkomasta läpikulkukieltoa, voidaan näin helpolla tavalla kannustaa kuljettajia liikennesääntöjen noudattamiseen.

Näiden kolmen kameran lisäksi esitän, että kamera hankitaan myös muualle kuntaan vastaavanlaisiin vaaranpaikkoihin, kuten Kellokosken Linjatielle, Vanhankylän koulutien varrelle, sekä Riihikallion Haukantien ja Pähkinämäentien risteykseen ja tarpeen mukaan arvioituna muille vaarallisille tieosuuksille (Ristikiventie jne).

Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta on kerrottu seuraavaa:
• valvontakameroista on tehty hiljattain uusi kilpailutus ja kameran hinta on aiempaa edullisempi, noin 10000 €/kamera asennuksineen
•Ely-keskus hallinnoi kameroiden tilausta, kunta maksaa kameran ja liikenneturvallisuuskeskus hallitsee prosessia eli käsittelee kuvat ja lähettää sakot. Sakkotulot menevät valtiolle.
•Esimerkiksi Helsinkiin on juuri suunniteltu 70 uutta kameran paikkaa eri tieosuuksille
•Poliisihallituksessa kamera-asiasta vastaavat Tuula Lahtinen ja Heikki Ihalainen, joilta kameroita tulee tilata.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 4.6.2018 § 80: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 5.6.2018: Kuntakehitys ja tekniikan valmisteltavaksi
Tekninen lautakunta

Päätös

Päivitetty: 16.10.2023

« Takaisin