Ikäihmisten koordinaattorin toimi/virka Tuusulan kuntaan

Aloite tehty:
08.10.2018
Aloitteen tekijä:
Sjöblom Ruut / Kalliopohjan alueen kortteliolohuoneen ikäihmiset
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Aloitteen taustalla olevat syyt:

Tuusula on liittynyt Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään, jonne myös osa vanhustenhuollosta siirtynyt
ikääntyminen ei ole synonyymi terveyden, toimintakyvyn ja aktiivisuuden heikentymiselle, eivätkä ikäihmiset välttämättä käytä sosiaali- ja terveyspalveluja muita ikäryhmiä enemmän
aktiivisten, itsenäisten, omat asiat hoitavien ikäihmisten määrä on jatkuvasti lisääntynyt
vuosille 2014 - 2018 laaditun ikäpoliittisen ohjelman mukaisesti kunnan tulee kehittää ikäihmisten palveluita paikallisista tarpeista ja voimavaroista lähtien
kunnan tulisi kehittää palveluita toimintakyvyn ja aktiivisuuden tukemiseksi sekä yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi, siis jatkaa ikäpoliittisen ohjelman toteuttamista, joka tähän mennessä on jo osaltaan tuottanut positiivisia tuloksia yhteisöllisyyden edistämisessä ja on jo saavutettu esimerkiksi yhteisömanageri, alueelliset kehittämisverkostot ja ikäihmisten kortteliolohuoneet.
Ikäihmisten palvelut ovat perinteisesti kunnissa sosiaali- ja terveystoimen alla ja palveluita hoitavat sosiaali- ja terveydenhoidon alan koulutuksen saaneet henkilöt. Koska aloitteemme ei liity hoitoon vaan arjen aktiivisuuteen, yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen sekä jäljellä olevan toimintakyvyn ylläpitämiseen esitämme, että haettavalla/valittavalla Ikäihmisten koordinaattorilla olisi jokin muu tutkinto ja osaaminen kuin hoitoalan.
Tuusulan kunta on jo päättänyt että sosiaali- ja terveyslautakunnan seuraaja tulee olemaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, jonka alaisuuteen mielestämme Ikäihmisten koordinaattorin tehtävät kuuluvat.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 8.10.2018 § 114: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 9.10.2018: Konsernipalveluiden valmisteltavaksi

Päätös

Päivitetty: 24.01.2019

« Takaisin