Aloite raskaan liikenteen kieltämiseksi Maisalantiellä (tie 11457) Tuusulassa

Aloite tehty:
21.11.2018
Tyyppi:
Kuntalaisaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Pyydän kunnanhallitusta käsittelemään aloitteeni raskaan liikenteen (kuorma-autot ja yhdistelmäajoneuvot) kieltämiseksi Maisalantiellä (tie 11457). Raskas liikenne Maisalantiellä on vaarallista muille tienkäyttäjille kuten myös tien viereisen kevyen liikenteen väylän käyttäjille. Tämä johtuu useasta seikasta. Maisalantie on hyvin kapea ja tien keskiviivan ylittäminen on käytännössä koko tien osuudelta kielletty sulkuviivalla molemmilta ajokaistoilta. Tie on myös mutkainen, joten raskas liikenne ei mahdu kaistoilla kulkemaan ylittämättä sulkuviivoja, jolloin mahdollinen vastaantuleva liikenne on vaarassa. Mäkisyys ja tien varrella oleva metsä sekä rakennukset aiheuttavat lisäksi näköesteitä, jolloin vastaantulevan liikenteen puolella kulkeva liikenne aiheuttaa yllättäviä vaaratilanteita.

Maisalantien pientareet ovat erittäin kapeat ja pettävät ja tie kulkee ikään kuin penkereen päällä. Molemmilla puolilla tietä on syvät ojat. Raskaan liikenteen ajoneuvoja on näistä syistä suistunut ojiin lukuisia kertoja, kalustoa on hinattu ja nostettu ojista useita kertoja vuodessa. Ojaan suistumiset aiheuttavat merkittävän vaaran tien varren asukkaille ja kevyen liikenteen väylän käyttäjille. Paikoitellen kevyen liikenteen väylä kulkee aivan ajoradan vieressä, jolloin ojaan kaatuva tai syöksyvä raskas ajoneuvo saattaa pahimmillaan kaatua ihmisten päälle. Maisalantien viereistä kevyen liikenteen väylää käytetään paljon ja tien varressa sijaitsee Klemetskogin koulu mikä entisestään lisää erittäin vakavan onnettomuuden riskiä. Maisalantien vartta kulkee myös moni Ruotsinkylän koulun oppilas, joten lapset ovat suuressa vaarassa. Rekkojen suistumisia Maisalantien varrella kulkevalle kevyen liikenteen väylälle on tapahtunut usein, onneksi tähän saakka on vältytty suuremmilta henkilövahingoilta. Käytännössä kaikki mainitut suistumiset ovat johtuneet siitä, että raskas ajoneuvo on tien kapeuden takia ajautunut pientareelle, joka on pettänyt raskaan kuorman alla.

Liikennekäyttäytyminen Maisalantiellä on usein holtitonta, raskas liikenne ylittää sulkuviivoja, jolloin vastaantuleva liikenne on vaarassa jäädä alle tai on pakotettu väistämään ojaan tien kapeuden ja heikkojen piennarten vuoksi. Kovat ylinopeudet ovat päivittäisiä. Klemetskogin koulun kohdalle on jokin aika sitten rakennettu valo-ohjattu suojatie, mutta siinä punaisia päin ajamiset ovat tavallisia, valitettavan usein juuri Vanhalta Tuusulantieltä päin tulevien raskaiden ajoneuvojen tapauksessa. Jarrutusmatkat kookkaalla kalustolla ovat liian pitkät turvalliseen pysäyttämiseen heti mäennyppylän jälkeen liikuttaessa kovalla nopeudella.

Maisalantietä käyttävä, Myllykyläntieltä tuleva raskas liikenne voitaisiin ohjata käyttämään reittiä, joka kulkee Myllykyläntien (tie 11463) ja Katriinantien (tie 11459) kautta Tuusulanväylälle (tie 45). Nämä tiet ovat huomattavasti paremmassa kunnossa kuin Maisalantie ja leveydeltään ynnä vahvuudeltaan ne soveltuvat hyvin raskaalle liikenteelle. Näkyvyys näillä teillä on Maisalantietä parempi ja kevyen liikenteen erottaminen ajoradasta on parempi. Haitta tai hidaste rekoille edellä mainitun reitin käytöstä olisi hyvin pieni. Ohjaamalla raskas liikenne tälle vaihtoehtoiselle reitille voidaan merkittävästi ja kustannustehokkaasti parantaa Maisalantien liikenneturvallisuutta niin moottoriajoneuvojen kuin kevyen liikenteen osalta.

Kunnioittaen,

Anssi P. Haikarainen, FT

Käsittelyvaiheet

22.11.2018: kuntakehityksen ja tekniikan toimialalle valmisteltavaksi

Päivitetty: 22.11.2018

« Takaisin