Kutsuliikenne ja koulukyydit

Aloite tehty:
28.01.2019
Aloitteen tekijä:
Nieminen Eeva-Liisa / Tuusulan Vihreät valtuustoryhmä
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

HSL-liittymispäätöksen yhteydessä Tuusulan sisäisen liikenteen järjestäminen jäi avoimeksi. Sampo-liikenne on tähän asti paikannut tätä tarvetta. Vuoden alusta kutsuliikenne kilpailutettiin ja toiminta siirtyi Korsisaarelta Taksikuljetus Oy:lle elokuulle asti. Aivan hiljattain ilmoitettiin, että Sampoliikenne loppuu elokuussa. 
Kunnan tulisi nopealla aikataululla saada aikaan korvaava liikenne. 

Tämän hetken tilanne: 
Uusien ohjeiden mukaan kolmella autolla on kullakin alueensa: 1. Järven länsipuoli 2. Pohjoinen 3. Etelä. Kyytiä voi saada klo 9-15 ja 16-17 välisellä ajalla ja sen saa tilata 5 päivää ennen. Kyyti tilataan suoraan kuljettajalta. 

Käyttäjäkokemus uudesta järjestelystä on kahdenlaista. On hyvä, että on edes joku mahdollisuus liikkumiseen, kun muut linjat kuten linja 967 kulkevat vain ruuhka-aikaan. Epäkohta on, että kuljettaja joutuu samanaikaisesti ajamaan, vastaamaan puhelimeen ja vielä suunnittelemaan mihin saumaan kyyti sopisi. Haastetta lisää myös kuljettajien kielitaito. Jos asiakas on sinnikäs, joustava ajan ja pääteaseman suhteen, saattaa onnistua. Tiedossa ei myöskään ole, miten kyytikyselyjen ja toteutuneiden kyytien raportointi tehdään. Viime vuoden kuljettaja kertoi, että kehitysvammaisten ja koululaisten kuljetusten ohella erityisesti vanhemmat henkilöt käyttivät sitä paljon asiointimatkoihin. Nyt tämän kuljettajan mukaan etelän autot näyttävät seisovan asemalla, jota voi mahdollisesti selittää tilaamisen vaikeudella ja sopimukseen sisältyvällä ehdolla, että kuljettaja päättää kyydistä. 

ALOITE 
Kutsuliikenne on tärkeä täydennys ruuhka-aikoihin sijoittuvalle linjatarjonnalle. Sen tulisi myös ulottua iltaan ja lauantaihin. Digiaikana tulisi mahdollistaa tilauksien tekeminen netissä, jolloin kuljettajalle jäisi enemmän aikaa ajamiselle. Koulukyydit tulisi suunnitella niin, että ne ovat avoimia muillekin kuin kyytiin oikeutetuille koululaisille. Koska kutsuliikenne on katkolla ensi elokuussa, toivon kunnalta välitöntä toimintaa kutsuliikenteen järjestämiseksi.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 28.1.2019 § 18: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 29.1.2019: Sivistykseen ja talouspalveluihin valmisteltavaksi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 22.10.2019 § 103: Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti hyväksyä esitetyn selvityksen sivistyksen toimialueen osalta ja samalla kehotti myös teknistä lautakuntaa käsittelemään Kutsuliikenne ja koulukyydit -aloitteen ennen kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyä.
Kasvun ja ympäristön -toimialueen valmisteltavana

Päätös

Päivitetty: 10.02.2022

« Takaisin