Aktiivinen ilmastopäivä lakkoilun sijaan Tuusulan kouluissa

Aloite tehty:
07.10.2019
Aloitteen tekijä:
Sipiläinen Johanna ja useat muut valtuutetut
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

Tuusulan Perussuomalaiset esittävät, että Tuusulan peruskouluissa llmastolakkopäivä käytettäisiin lakkoilun sijaan llmastopäivänä .
llmastopäivänä lapset voisivat istuttaa puita. Puiden istutus on tehokkain ja helpoin tapa poistaa hiilidioksidia ilmakehästä. llmastopäivänä voisi kouluissa lisäksi järjestää teemaan sopivia työpajoja ja vaikka tutustumiskäyntejä eri kohteisiin.
llmastopäivä huomioisi näin paremmin pieniäkin peruskoululaisia lakkoilun sijaan ja antaisi koululaisille enemmän ajankohtaista tietoa ilmastonmuutoksesta.Samalla Tuusula toimisi malliesimerkkinä muille kunnille, kuinka ottaa aktiivinen ja käytännöllinen ote llmastopäivään.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 7.10.2019 § 135: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 8.10.2019: Sivistys-toimialan valmisteltavaksi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 28.1.2020 § 7: Ehdotus kunnanhallitukselle
Kunnanhallitus 3.2.2020 § 45: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 9.3.2020 § 17: Aloite käsitelty

Vastaus

Tuusulan Perussuomalaisten esitys Ilmastolakkopäivän sijaan toteutettavasta kunnan oman ilmastopäivästä on mahdollinen,​ mutta vaatii usean eri yhteistyötahon toimia ja valmistelua.

Ilmastolakkoon osallistumisesta päätöksen tekee yksittäisen oppilaan kohdalta oppilaan huoltaja. Oppilaan huoltajan velvollisuus on huolehtia,​ että oppilas osallistuu annettuun opetukseen. Mikäli huoltajat näkevät ilmastolakkoon osallistumisen tärkeänä,​ he hakevat lapselleen tuon päivän vapaaksi koulusta. Silloin vastuu tuon päivän opinnoista ja valvonnasta siirtyy huoltajille.

Ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvien erilaisten näkökulmien,​ ilmiöiden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien oppiminen on keskeinen osa tulevaisuuden elämään kasvamista ja kasvattamista. Siksi päiväkodeissa,​ kouluissa ja lukiossa on tärkeää huomioida lasten ja nuorten tarve saada ilmastonmuutoksesta asiallista oikeaa tietoa.

Lasten ja nuorten kasvatusta ja koulusta ohjaavat varhaiskasvatussuunnitelmat,​ ja opetussuunnitelmat,​ jotka osaltaan ohjaavat päiväkotien ja koulujen henkilöstöä viemään kestävän kehityksen teemoja eteenpäin yksiköissä. Kestävään kehitykseen ja sitä kautta ilmastonmuutokseenkin liittyviä aiheita ja teemoja sisältyy useiden oppiaineiden tavoitteisiin. Lisäksi opetussuunnitelman yleiseen osaan on kirjattu arvoperustaan useita yleisiä tavoitteita,​ joiden tarkoituksena on kasvattaminen globaaliin kansalaisuuteen.

Ilmastopäivän tai esimerkiksi ilmastoviikon järjestäminen vaatii laajana toteutuksena usean toimialan yhteissuunnittelua ja yhteistoteutusta. Koulut voivat järjestää omia teemapäiviään vapaasti ja tämä on toivottavaa. Tätä kokonaisuutta voidaan huomioida tulevina vuosina osana lukuvuosien suunnittelua ja kehittämiskohteiden valintaa.

Päätös

Päivitetty: 10.07.2020

« Takaisin