Kuntalais- ja valtuustoaloitteiden saattaminen neuvostojen ja nuorisovaltuuston lausuttaviksi

Aloite tehty:
11.11.2019
Aloitteen tekijä:
Palvas Liisa / Tuusulan Puolesta valtuustoryhmä
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Kuntalaisdemokratia ja osallistaminen ovat vahvasti esillä Tuusulan kunnassa. Aloiteoikeuteensa perustuen kuntalaisella  on oikeus esittää esim. kehittämistarvetta johonkin asiantilaan, myös edistäen jonkin laajemman ryhmän etua. Neuvostot ja nuorisovaltuusto toimivat kukin oman viiteryhmänsä asiantuntijana kuntaorganisaatiossa, ja niiden kuuleminen tulisi olla automaattinen osa aloitteiden käsittelyä. Usein kunnan omat toimielimet jäävät vaille tietoa ja mahdollisuutta vaikuttaa aloitteiden esille tuomiin asioihin.

Kuntalaisaloite.fi -sivustolle jätetty aloite tai valtuustoaloite ohjataan sen viranomaisen käsittelyyn, jonka toimialueeseen se kunnassa kuuluu. Uudessa tavassa toimia tämän virkamiehen tulisi määritellä, mihin neuvostoon tai neuvostoihin ja nuorisovaltuustoon ko. aloite asiasisältönsä puolesta saattaisi kuulua, ja lähettää sen kuultavaksi ennen lautakunta- tai kunnanhallituksen käsittelyä.

Tuusulan Puolesta valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteessaan, että kuntalaisten esittämät kuntalais- ja valtuustoaloitteet lähetetään aiheensa puolesta määriteltynä Tuusulan kunnan ikäihmisten, lapsi- ja perheasian ja vammaisneuvostoon, sekä nuorisovaltuustoon ennen lautakunnan, kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyä.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 11.11.2019 § 161: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 12.11.2019: Yhteisten palveluiden valmisteltavaksi

Päätös

Päivitetty: 19.11.2019

« Takaisin