Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Kiekontie-Jussilanpolku/Lahelanniitty

Aloite tehty:
05.10.2020
Aloitteen tekijä:
Huuhtanen Pasi ja useat muut valtuutetut
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

Kyseisen kevyen liikenteen väylän ansiosta liitettäisiin minimaalisin kustannuksin Pähkinämäen, Etelärinteen, Lahelanniityn ja Mikkolan asuinalueet toisiinsa. Näin mahdollistettaisiin kyseisiltä alueilta muun muassa pääsy Tuusulanjoen kauniille suoalueelle.

Käsittelyvaiheet

TuuDno-2020-2364
Valtuusto 5.10.2020 § 91: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 6.10.2020: Kasvun ja ympäristön toimialan valmisteltavaksi
Tekninen lautakunta 29.3.2022 § 48: Ehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
Kunnanhallitus 4.4.2022 § 132: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 23.5.2022 § 72: Aloite käsitelty

Vastaus

Linjatien jalankulun ja pyöräilyn väylä on Helsingin seudun kuntien maankäytön,​ asumisen ja liikenteen (MAL) suunnitelmassa valmistellulla pienten kustannustehokkaiden hankkeiden (KUHA) listalla. Hankkeesta käytetään tarkemmin nimeä ”Mt 11671 Linjatien jkp-​tie välille mt 1456 (Vanha valtatie) -​ mt 140 (Vanha Lahdentie)”. KUHA-​listalla on tällä hetkellä 27 KUUMA-​kuntien alueelle sijoittuvaa hanketta. Hankkeista etenevät toteutukseen MAL-​suunnitelmakausittain ne,​ joissa edellytykset toteutukselle on olemassa. Valtion rahoitusosuus vaihtelee hankekohtaisesti. Muutoin hankkeiden rahoitus tulee pitkälti kunnilta,​ joiden alueelle kukin hanke sijoittuu.

Linjatien jalankulun ja pyöräilyn väylä on nostettu Tuusulan kuntastrategian 2021-​2025 keino-​ohjelmiin yhtenä useasta liikennehankkeesta,​ joita ohjelmakaudella tulee edistää. Vuonna 2022 kunnan tavoitteena on laatia tiesuunnitelma ja tarvittavat tiesuunnitelmatasoiset suunnitelmat Linjatien jalankulun ja pyöräilyn väylästä yhteistyössä Uudenmaan ELY-​keskuksen,​ Mäntsälän kunnan ja Järvenpään kaupungin kanssa,​ Väylän toteutuksesta neuvotellaan em. kuntien sekä valtion maantieviranomaisen kanssa.

Päätös

Päivitetty: 08.06.2022

« Takaisin