Toipumissuunnitelma koronan jälkeistä aikaa varten

Aloite tehty:
07.12.2020
Aloitteen tekijä:
Järvinen Aarno / Sosialidemokraattien valtuustoryhmä
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Koronaepidemia kurittaa koko maailmaa ja vaikuttaa Tuusulassakin hyvinkin monella tavalla kohdellen niin ihmisiä kuin yrityksiäkin hyvin epätasa-arvoisesti. Kunnan taloutta painavat lisäksi isot, velalla rahoitettavat investoinnit kunnan tämän ja ensi vuoden tilinpäätösten tullessa olemaan alijäämäisiä.

Korona on vaikuttanut tänä vuonna ja tulee todennäköisesti vaikuttamaan koko ensi vuodenkin raskaasti kunnan oman talouden lisäksi kuntalaisten ja Tuusulassa toimivien yritysten talouteen ja hyvinvointiin. Toipuminen tulee kestämään useita vuosia.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Tuusulassa lähdetään laatimaan pitkäjänteistä, yli tulevan valtuustokauden ulottuvaa toipumissuunnitelmaa koronan aiheuttamista hyvinvointiin ja talouteen kohdistuneista ja edelleen kohdistuvista kolhuista erityisesti valtion mittavan koronatuen päättymisen jälkeen.

Suunnitelman tavoitteena tulee olla miettiä vaihtoehtoisia malleja, joilla kuntalaisten henkistä ja taloudellista hyvinvointia voidaan tukea ja miten kunta voisi ohjata tukea Tuusulassa toimiville yrityksille, jotka kärsivät koronan vaikutuksista. Konkurssien uhka on ilmeinen ja työttömyys, lomautukset ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden kasvu tuntuvat myös suoraan kunnan verotulokertymässä.

Suunnitelman aikajänne tulee olla riittävän pitkä. Vuodesta 2022 ainakin vuosikymmenen loppuun asti tavoitteena portaittainen, johdonmukainen toipumissuunnitelma, jonka keinot ovat laajalla sektorilla kaavoituksen ja investointien priorisoinnista lasten ja ikäihmisten hyvinvoinnin turvaamiseen.

Toipumissuunnitelman etenemistä ja toteutusta seurattaisiin esim. osavuosikatsausten yhteydessä vuosittaisen talousarvio- ja kuntasuunnitteluprosessin lisäksi. Erona näihin vuosittaisiin rutiineihin on suunnitelman selkeästi pidempi aikajänne.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 7.12.2020 § 145: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 8.12.2020: Kuntatoimiaan valmisteltavaksi

Päätös

Päivitetty: 14.12.2020

« Takaisin