Suurten asiakokonaisuuksien aikataulu

Aloite tehty:
07.12.2020
Aloitteen tekijä:
Heikkinen Pekka ja useat muut valtuutetut
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Tuusulan valtuuston joulukuun kokoukseen tulee käsittelyyn erittäin paljon asioita. Sen vuoksi myös kunnanhallituksen ja lautakuntien työn yhteensovittaminen on osoittautunut vaikeaksi, mikä on johtanut siihen, että esimerkiksi valtuustoasioiden lautakuntakuntakäsittelyjä on ollut vaikeaa sovittaa kokouksiin niin, että käsittelyt voidaan tehdä oikeassa järjestyksessä. Asioita on tullut lautakuntien käsittelyyn sen jälkeen kun niistä on tehty jo päätösehdotukset kunnanhallituksessa.

Allekirjoittaneet ehdottavat, että vuoden 2021 aikana käsittelyyn tulevien suurten asiakokonaisuuksien käsittelyaikataulut suunnitellaan heti vuoden alussa koko vuoden osalta. Näitä ovat ainakin kuntastrategia, talousarvio- ja -suunnitelma, kaavoitusohjelma, asunto-ohjelma ja palveluverkkosuunnitelma. Valtuuston ja kunnanhallituksen kokouspäivät ensi vuodeksi on jo päätetty ja muiden valmistelevien elinten kokousaikataulut voidaan sovittaa niihin.

Hyvä ratkaisu olisi jos joulukuun alun valtuuston kokous käsittelisi vain talousarvion ja -suunnitelman ja joulukuussa votaisiin pitää toinen kokous muita asioita varten. Palveluverkkosuunnitelma sekä kaavoitus- ja asunto-ohjelmat voitaisiin käsitellä lokakuun ja marraskuun kokouksissa. Myös edunvalvontasuunnitelman tarkistukset ja seurannat voitaisiin pitää huhtikuussa ja lokakuussa. Tärkeää on, että asioiden suunnitteluaikataulut sovitetaan yhteen ja julkaistaan, jolloin valmisteluprosessit ovat paremmin hallinnassa

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 7.12.2020 § 147: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 8.12.2020: Kuntatoimialan valmisteltavaksi

Päätös

Päivitetty: 14.12.2020

« Takaisin