Valokuituyhtyksien saaminen vanhoille asuinalueille

Aloite tehty:
07.12.2020
Aloitteen tekijä:
Alanko Matti
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Nyt koronaviruksen aikana moni joutuu työskentelemään kotona etäyhteyksien varassa. Verkoyhteyksien ruuhkaantuminen aiheuttaa suuria viiveitä yhteyksiin ja työnteko vaikeutuu aiheuttaen stressitason nousua ja työn tehokkuus kärsii.

Ehdotankin,​ että Tuusulan kunta ryhtyy yhteistyössä operaattoreiden kanssa asentamaan avointa kuitua,​ jotta jokaisella kuntalaisella olisi mahdollisuus nopeaan nettiyhteyteen. Lahelan alueelle on tulossa tällainen avoin kuitu. Koska itse kuitukaapeli on halvempaa kuin sen asentaminen,​ on kunnan huolehdittava,​ että jatkossa kaikkien uusien vesijohjtolinjojen yhteydessä samaan kaivantoon asennetaan myös kuitukaapeli. Vanhoille kuiduttomille alueille kaapelin asennus tulee aloittaa niiltä alueilta,​ joilta muut palvelut kuten koulu,​ terveydenhoito,​ posti,​ pankki,​ kauppa tai apteekki ovat kauimpana.

Kunta siirtää kuituverkon rakentamisen operaattoreille. Kysymys kuuluukin:"Kuinka paljon kuituyhteyksien rakentaminen oikeasti maksaisi? Nyt maksetaan HSL maksua, josta ei kaikille ole hyötyä. Valokuidusta sen sijaan olisi kaikille hyötyä. Aloitteen idea on, että kunta ryhtyy yhdessä operaattoreiden kanssa asentamaan AVOINTA kuitua, johon mikä tahansa operaattori voi liittyä palvelun tarjoajaksi. EHDOTAN neuvottelujen aloittamista valokuituyhteyksien saamiseksi myös vanhoille haja-asutus alueille.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 7.12.2020 § 148: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 8.12.2020: Kuntatoimialan valmisteltavaksi

Päätös

Päivitetty: 14.12.2020

« Takaisin