Lausunto 1.8.2021 voimaan tulevaan koulukuljetusoppaaseen

Aloite tehty:
08.02.2021
Aloitteen tekijä:
Lepojärvi Kati / Rusutjärven koulun vanhempainkerho ry ja Rusutjärvi-Seur ry
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Rusutjärven koulun vanhempainkerho ry:n lausunto:
Rusutjärven koulun vanhempien edustajina haluamme ilmaista syvän huolemme uuden 1.8.2021 voimaan tulevan koulukuljetusoppaan mukana tuomista muutoksista lastemme koulukyyteihin. Vastustamme muutoksia ja vaadimme, että ne käsitellään uudestaan tieosuus kerrallaan.

Viitaten kasvatus- ja koulutuslautakunnan 22.04.2014 valmistamaan koulukuljetusoppaan liitteeseen s.11, jossa listataan vaaralliseksi luokitellut tiet, päättyy lauseeseen ‘Mikäli vaaralliseksi luokitellulle tieosuudelle valmistuu kevytväylä, suojatie tai alikulku poistuu tieosuus vaarallisten teiden luettelosta’. Mitään näistä mainituista ei ole valmistunut niille tieosuuksille mitkä nyt ollaan muuttamassa vaarallisesta ei vaaralliseksi. Miten on mahdollista, että nyt vaarallisuuden määrittelyyn käytetty Koululiitu-ohjelma onkin eri mieltä kunnan/poliisin tekemän aiemman arvion kanssa? Koululiitu-ohjelman kehittäneen Ramboll Finland Oy:n projektipäällikkö Teemu Kinnunen on jo vuonna 2012 kommentoinut Ylelle, että Koululiitu on vain yksi arviointimenetelmä muiden ohessa. Hän painotti, ettei päätöksiä koulukyydin myöntämisestä pidä tehdä pelkästään ohjelman tekemien arvioiden perusteella.

Perusopetuslaissa säädetään ‘Perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, kun matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi’. Kuten yllä todettu, mitään parannuksia koulumme oppilaiden koulumatkojen tieosuuksiin ei ole tapahtunut, joten vaadimme muutosten kumoamista näillä perustein.

Liitteenä lastemme vanhempien, Rusutjärvi-seuran sekä kyläläisten kannanottoja asiaan.

Kutsumme teidät kuntapäättäjät sekä virkamiehet mukaamme turvallisuuskävelyille kylän teille katsomaan tilannetta niin aikuisen kuin lapsenkin silmin."

Rusutjärvi-seura ry:n lausunto:
Rusutjärvi-seura ry:n yksi tarkoitus on edistää ja ylläpitää kyläläistensä hyvinvointia. Seuralle ovat tärkeitä kaikki kyläläiset vauvasta vaariin.

Erittäin huolissamme olemme seuranneet Tuusulan kunnan Koululiitu-järjestelmään perustuvan kouluteiden vaarallisuuden arvioinnin aiheuttamaa koulukyytien mahdollista poistamista useilta perheiltä kylämme alueella. Rusutjärvi-seura ry on tehnyt vuonna 2017 kyläsuunnitelman, jossa jo silloin todetaan kevyenliikenteen väylien olevan riittämättömät, teiden reunojen olevan vaarallisia niin kävelijöille kuin polkupyöräilijöillekin, nopeuksien olevan liian kovia, teiden valaistuksen olevan puutteellista sekä teiden olevan huonokuntoisia. Näihin edellä mainittuihin asioihin ei ole tullut kuluneiden neljän vuoden aikana parannuksia. Koululiitu-järjestelmän arvioinnin mukaan kylämme alueella lähes kaikki tiet ovat luokiteltu "vaara, ei kenellekään".
Näihin teihin lukeutuu esimerkiksi Hämeentien(tienro.45) ylitys sekä Nummitie, joka on osin valaisematon.

Toivoisimme kunnan päättäjiä tutustumaan Rusutjärven tiestöön ja arvioimaan tilannetta uudelleen teiden todellisen kunnon sekä vaarallisuuden perusteella. Turvallinen koulumatka tulisi olla jokaisen lapsen oikeus."

Liitteenä vetoomus koulukyytien säilyttämiseksi Rusutjärvellä

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 8.2.2021 § 12: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä: Sivistystoimeen valmisteltavaksi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 21.9.2021 § 90: Ehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
Kunnanhallitus 27.9.2021 § 371: Ehdotus valtuustolle

Päätös

Päivitetty: 11.10.2021

« Takaisin