Sääntöjen laatiminen kunnan tilojen ja maa-alueiden vuokraamisesta pormestarille, apulaispormestareille, lautakuntien puheenjohtajille tai korkeassa asemassa toimiville virkamiehille

Aloite tehty:
08.02.2021
Aloitteen tekijä:
Huuhtanen Pasi / Tuusulan Perussuomlaisten valtuustoryhmä
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Tuusulan apulaispormestari Jussi Salonen (Tupu/Kok) solmi 26.6.2019 määräaikaisen vuokrasopimuksen Tuuskodon tiloista osoitteessa Kotorannankuja, 04310 Tuusula ajalle 1.7-31.8.2019. Kuukausivuokraksi oli sopimuksessa määritelty 400,00 euroa sisältäen sähkön, veden ja muut hoitokustannukset poislukien jätehuolto. Vuokrattu ala käsitti 475,5 m2 sisältäen saunan oleskelutiloineen. Neliövuokraksi muodostuu tällöin 0,84e/m2. Tuuskodon pelkkä hoitovastike kunnalle on 7,00 euroa/m2. Käypä hinta Etelä-Tuusulassa on 10,00 euroa/m2 + sähkö ja vesimaksut. Laskennallisesti Jussi Salonen sai kunnan verovaroista henkilökohtaista tukea vähintään 2.900,00-4.355,00 euron kuukausittaisen taloudellisen hyödyn.

Miksi ohjesäännöt sitten tulisi laatia. Kunta ei saa yrityksille tai yhteisöille vuokrata tietoisesti tiloja alihintaan vaan se voidaan tulkita lainvastaiseksi yritystueksi. Pormestarille tai apulaispormestarille tai vastaavassa asemassa kunnassa työskentelevälle alihintaan vuokrattu kiinteistö tai sen osa voidaan tulkita lainvastaiseksi. Sääntöjä laadittaessa lähtökohdaksi voisi asettaa, ettei Tuusulan kunnassa vastaavanlaisia kunnan edun kannalta epäedullisia vuokrasopimuksia enää tehdä. Toissijaisesti pitäisi estää, ettei yksittäinen viranhaltija pysty pelkällä omalla päätöksellään kyseisenkaltaista sopimusta
tekemään.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 8.2.2021 § 19: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä: Kuntatoimialan ja kasvu ja ympäristö -toimialueen valmisteltavaksi

Päätös

Päivitetty: 19.02.2021

« Takaisin