Rykmentinpuiston osayleiskaava avattava uudelleen

Aloite tehty:
19.04.2021
Aloitteen tekijä:
Margita Winqvist / Tuusulan puolesta ry
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Rykmentinpuiston osayleiskaava on avattava, tavoitteitamme on arvioitava uudestaan

Rykmentinpuiston osayleiskaava hyväksyttiin vuonna 2012. Rykmentinpuistossa on lainvoimaista asemakaavaa jo noin 79 hehtaarin alueella, jolla rakennusoikeutta on osoitettu lähes 364 000 k-m2. Tämä asemakaavoitettu alue mahdollistaa kodin jopa 6000 asukkaalle. Koko osayleiskaava-alueen mitoitus on 12–15.000 asukkaalle.

Aika on kuitenkin muuttunut ja virkistys- ja ulkoilualueiden merkitys on kasvanut entisestään. Rykmentinpuistossa on kaikki edellytykset Keski-Uudenmaan keskuspuistoksi.

Rykmentinpuiston alueen asemakaavat ja asemakaavoittamattomat osayleiskaava-alueet ovat valtaosin tehokasta kerrostalorakentamista. Jo nyt Rykmentinpuistossa on kerrostalorakennusoikeutta jopa 20 vuodeksi nykyisellä Tuusulan väestönkasvulla ja -tavoitteella. Tarvetta ei ole enää kerrostalorakentamisen lisäämiselle. Sen sijaan pientalorakentamista on ryhdyttävä painottamaan Tuusulan asuntokaavoituksessa ja -
rakentamisessa.

Esitämme, että Rykmentinpuiston osayleiskaavaa ja aluetta, Tuusulan kunnan tavoitteita alueella pitää tarkastella uudelleen. Tämä voi tapahtua esimerkiksi meneillään olevassa yleiskaavatyössä tai osayleiskaava-alueella tehtävässä yksityiskohtaisessa kaavoituksessa tai kaavamuutoksissa.

Nyt työn alla olevan Puistokylän suunnittelualueen ratkaisut ovat avainasemassa uudistamaan kaavoituksen sisältöä, antamaan tilaa luonnolle sekä turvaamaan tuusulalaisille tärkeät Urheilukeskukseen ja sen viereiseen metsäalueeseen tukeutuvat ulkoilu- ja liikuntareitit luontoympäristöineen

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 19.4.2021 § 49
johtoryhmä 20.4.2021

Päätös

Päivitetty: 06.05.2021

« Takaisin