Kunnan tulee luopua metsien euromääräisistä tuottotavoitteista

Aloite tehty:
19.04.2021
Aloitteen tekijä:
Eeva-Liisa Nieminen / Vihreiden valtuustoryhmä
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Tuusulan kunnalla on tällä hetkellä budjetissa metsätulojen tuottotavoite. Vuotuisen kasvun perusteella sen suuruus on 200 000€. Kunnan metsät eivät ole kuitenkaan talousmetsiä, vaan niillä on asukkaille tärkeitä arvoja, joiden arvioiminen perustuu ihmisten kokemuksiin sekä lisääntyvän ilmastovaikutuksen ja monimuotoisuuden merkityksen tunnustamiseen. Tuottotavoitteista tulisi luopua. Se ei tarkoita, etteikö metsiä hoidettaisi. Kunnan metsissä ei tule tehdä metsien uudistamiseen tähtääviä avohakkuita. Puustoa voidaan uudistaa vaiheittain pienaukkojen, kaistaleiden ja poimintahakkuiden avulla.

Metsä on ihmeellinen tuotantolaitos

Metsä yhteyttää ja kierrättää ravinteita. Puustolla on kyky sitoa ilmasta hiilidioksidia, maaperällä kyky imeä hulevesiä, metsä viilentää ilmastoa ja sitoo pienhiukkasia. Metsä tuottaa marjoja, sieniä ja riistaa. Metsä tuottaa kulttuuripalveluja tarjoamalla virkistyskäytöllä ihmisille henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Monille asukkaille kodin lähellä oleva lähimetsä on tärkeä, jokapäiväinen virkistyspaikka ja hyvinvoinnin lähde. Metsä tarjoaa esteettisiä elämyksiä, ja on oppimispaikka.

Uusien asuinalueiden sovittaminen maisemaan

Myös uusia asuinalueita rakennettaessa ennen kuin metsä hakataan ja myllätään maaperä sekä mahdollisesti louhitaan kallio, tulee arvioida, mitä kaikkea joko menetetään tai voidaan saavuttaa jos sitä vaalitaan. Uusien asuinalueiden sovittaminen olemassa olevaan maisemaan edellyttää ammattitaitoista maisemansuunnittelua.

Lähimetsän merkitys

Lähimetsällä on erilaisia hoitotavoitteita kuin asutuksesta kauempana sijaitsevalla metsällä. Peltoaukeisiin rajautuva metsä kaukana asutuksesta uusiutuu maisemana. Eri-ikäiset kaistaleet luovat vaihtelua.

Sen sijaan asutuksen viereen muodostuva hakkuuaukea vie lähiasukkailta tavoitellun virkistyksen ja luontoelämykset, aiheuttaa mielipahaa sekä laskee hyvinvointia ja viihtymistä kenties vuosikymmeniksi. Asutuksen lähimetsän yleisilme tulee pitää hoidettuna, hyväkuntoisena ja vaihtelevana. Kouluilla ja päiväkodeilla tulee olla lähimetsä.

Käsittelyvaiheet

valtuusto 19.4.2021 § 51: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
johtoryhmä 20.4.2021: Kasvun ja ympäristön toimialueen valmisteltavaksi

Päätös

Päivitetty: 10.02.2022

« Takaisin