K9-tyyppinen kulttuurin ja liikunnan käyttöön motivoiva kortti käyttöön vähävaraisille kuntalaisille

Aloite tehty:
08.11.2021
Aloitteen tekijä:
Annika Lappalainen ja 36 muuta valtuutettua
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Tuusulassa pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneita kotitalouksia oli vuonna 2020 225. THL:n mukaan yli puolet toimeentulotuen asiakkaista kokee aineellista puutetta eli vaikeuksia suoriutua ruokaan, lääkärikäynteihin tai lääkkeisiin liittyvistä kuluista. Tällaisissa tilanteissa liikuntaan ja kulttuuriin liittyviin pääsymaksuihin ei juurikaan ole varaa.

Kulttuurin ja liikunnan merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisenä tiedostetaan Tuusulassakin laajasti. Tuusulan kuntastrategian yhtenä keskeisenä tavoitteena on kehittää hyvinvoinnin edellytyksiä ja mahdollisuuksia ja ehkäistä yksinäisyyttä, eriytymistä ja pahoinvointia. Kaikkein vähävaraisimpien kuntalaisten kulttuurin ja liikunnan mahdollistaminen kaikille kuntalaisille on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta merkityksellistä.

Tuusulassa on käytössä yhdeksäsluokkalaisille K9 kortti, jolla nuoret saavat käyttää maksutta joitakin paikallisia kulttuuri- ja liikuntapalveluita.

Esitän, että Tuusulan kunta selvittää mahdollisuutta ottaa käyttöön k9-tyyppinen kulttuurin ja liikunnan käyttöön motivoiva kortti vähävaraisille kuntalaisille, esimerkiksi pitkäaikaisille perustoimeentulotuen asiakkaille.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 8.11.2921 § 157: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 9.11.2021: Kuntatoimialan valmisteltavaksi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.9.2022: Ehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
Kunnanhallitus 10.10.2022 § 348: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 14.11.2022 § 150: Aloite käsitelty

Vastaus

Tuusulan kunnan tavoitteena on,​ että jokainen kuntalainen pääsee osalliseksi kulttuurista ja liikunnasta. Kunta pitää tärkeänä,​ että kulttuuri-​ ja vapaa-​aikapalvelut ovat monipuolisia ja saavutettavia.

Kulttuuri-​ ja vapaa-​aikapalvelut järjestää useita ilmaisia,​ matalakynnyksen tapahtumia vuoden aikana. Kirjasto on jokaisessa kuntakeskuksessa ja kirjastoauto kiertää laajalla reitillä,​ johon myös asukkaat voivat vaikuttaa. Kellokosken kirjaston omatoimikirjasto on laajentanut kirjaston käyttömahdollisuuksia. Tuusulan museoihin on vapaa sisäänpääsy useana päivänä vuodessa. Monet kulttuurin tapahtumat tarjoavat monipuolista ilmaista ohjelmaa esimerkiksi Tuusula-​päivänä ja Tuusulan taiteiden yönä. Vapaa-​aikapalvelut tarjoaa mahdollisuuksia liikuntaan useissa kohteissa ympäri kuntaa.

Tuusulan ja Nurmijärven kunnat ovat kuluneena vuonna nostaneet esille mielenhyvinvoinnin ja mielenterveyden teemaa osana Aleksis Kiven merkkivuotta. Merkkivuoden aikana on tuotu esille taiteen,​ kulttuurin,​ luonnon ja tiedon merkitystä hyvinvoinnin lähteenä. Molemmissa kunnissa on vuoden aikana järjestetty erilaisia mielen hyvinvointiin,​ taiteilijaelämään ja Aleksis Kiveen liittyviä tapahtumia sekä luontoliikuntaa.

Tuusula on ottamassa ensi vuonna käyttöön Kaiku-​kortin. Asiasta on neuvoteltu Keski-​Uudenmaan soten kanssa. Kaikukortin tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien eri-​ikäisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä. Sillä voi hankkia maksuttomia pääsylippuja esimerkiksi festivaaleille,​ museoihin,​ teatteriin tai konsertteihin. Kaikukortilla voi hankkia maksutta myös kansalaisopiston kurssipaikkoja.

Kaikukortteja voivat saada Kaikukortti-​verkostoon kuuluvien sosiaali-​ ja terveydenhuollon tai kuntien hyvinvointitoimialan toimijoiden asiakkaat,​ jotka ovat vähintään 16-​vuotiaita ja tiukassa taloudellisessa rahatilanteessa.

Kulttuuri-​ ja vapaa-​aikapalvelut on käynyt neuvotteluja myös Nuorisopassin käyttöönotosta. Kunnan tavoitteena on löytää ratkaisuja,​ joilla kulttuuri-​ ja vapaa-​aikapalveluja pystytään tarjoamaan kaikille ovat kaikkien ikäluokille.

Päätös

Päivitetty: 21.11.2022

« Takaisin