Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen pilotointi Tuusulan peruskouluissa, aloite

Aloite tehty:
8.11.2021
Aloitteen tekijä:
Laura Nyholm ja 23 muuta valtuutettua
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat perusta elämänhallinnalle ja ne ovat yksi merkittävä syrjäytymistä ehkäisevä tekijä. Toimivilla tunne- ja vuorovaikutustaidoilla voidaan ehkäistä myös koulukiusaamista ja edistää sekä koulun oppilaiden että opettajien hyvinvointia ja jopa mielenterveyttä.

Konkreettisia toimia lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi tarvitaan perusopetuksessa. Mielenterveysongelmat lapsilla ja nuorilla ovat lisääntyneet erittäin huolestuttavaa tahtia ja ennaltaehkäiseviä toimia tarvitaan laajasti, jotta ongelmien syntymistä voidaan ehkäistä ajoissa.

Kansalaisaloite (8354) ”Tunne- ja vuorovaikutustaidot – oppiaineen kirjaaminen perusopetuslakiin” keräsi lähes 32 000 kannatusilmoitusta. Tuusulalaisen kansanedustaja Ruut Sjöblomin 29.10.2021 tekemän lakialoitteen on allekirjoittanut 46 kansanedustajaa. On hienoa, että näin suuri osa kansanedustajista näkee asian tärkeyden.

Tuusulan kuntastrategian ”kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta” tavoitteen mukaisesti Tuusula voisi olla Suomessa etujoukoissa tunne- ja vuorovaikutustaitojen jalkauttamisessa osaksi perusopetusta. Ennen asian etenemistä lainsäädännön kautta osaksi perusopetusta, voisi tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta pilotoida joissain peruskouluissa osana perusopetusta ja samalla kerätä arvokasta kokemusta näiden taitojen opetuksen vaikutuksesta lasten ja nuorten sekä kouluyhteisön hyvinvointiin.

Esitän valtuustoaloitteena, että Tuusulan kunta selvittää mahdollisuudet tunne- ja vuorovaikutustaitojen pilotoinnin aloittamiseksi osana perusopetusta ja toteuttaa pilotoinnin sekä pilotoinnin vaikutustenarvioinnin mahdollisimman pian. Selvitykseen tulee sisältyä arviot pilotoinnin toteuttamisen laajuudesta, kustannuksista, mahdollisesta hankerahoituksesta ja odotetuista hyödyistä sekä suunnitelma pilotoinnin toteuttamiseksi.

Liitteet

Kansalaisaloite 12.4.2021 Tunne- ja vuorovaikutustaidot -oppiaineen kirjaaminen perusopetuslakiin

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8354?fbclid=IwAR3ZM6T9zKSeQnZifXiU8zf2R-LTMVXBJarNFsK_K_zbDiZzb12qgriUGAs

Lakialoite LA 49/2021 vp, Ruut Sjöblom kok ym. Lakialoite laiksi perusopetuslain 11 §:n muuttamisesta

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_49+2021.aspx

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 8.11.2021 § 158: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 9.11.2021: Sivistystoimialueen valmisteltavaksi

Päätös

Päivitetty: 18.11.2021

« Takaisin