Digitaalisen hallinnon edistäminen kustannustehokkuuden, toimintavarmuuden sekä demokraattisen päätöksenteon eri toimijoiden tasa-arvon lisäämiseksi

Aloite tehty:
04.10.2021
Aloitteen tekijä:
Hanna Catani
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Korona-aika on lisännyt digitalisaation etenemistä, kun hallinnon kustannukset esimerkiksi seminaarien, ruokailujen sekä tilojenkäytön osalta ovat merkittävästi alentuneet. Tällä hetkellä esimerkiksi kahden päivän valtuustoseminaarin hinta Tuusulassa yhtä valtuutettua kohden on kahden hengen huoneessa noin 300 euroa. Tämän lisäksi on lukuisa määrä kokouksia, lautakuntia ja seminaareja, joista syntyy kustannuksia.

Esimerkiksi Kauniaisissa ja monissa muissakin kunnissa luottamustoimihenkilöt sekä virkahenkilöt voivat vapaasti valita itselleen sopivimman tavan osallistua kokoukseen tai seminaariin. Tämä digitaalisen mahdollisuuden olemassaolo ei millään tavalla estä läsnä ollen tapahtuvaa osallistumista aina halutessaan. Myös Tuusulassa pitäisi olla nykypäivän työelämän ja perhe-elämän vaatimusten mukainen, moderni toimintatapa ja hallinto.

Digitaaliset välineet ovat jo olemassa (Teams, Case m) ja niitä on käytetty menestyksekkäästi jo alkuvuodesta 2020 alkaen. Asiakirjat sekä koulutusmateriaalit ovat digitaalisessa muodossa. Konferenssipaikoissa on saatavilla tarvittavat laitteistot ja kaikki pystytään tuottamaan nykyisillä, jo käytössä olleilla välineillä, jolloin nykyisen hybridikokous- ja seminaarijärjestelmän jatkaminen ei tuota merkittäviä lisäkustannuksia.

Digitaalisilla välineillä luodut monipuoliset osallistumismahdollisuudet takaavat sen, että erilaisissa elämäntilanteissa on mahdollista osallistua mahdollisimman tehokkaasti hallinnolliseen toimintaan. Myös perheellisten tai esimerkiksi haastavaa työtä tekevien luottamushenkilöiden pitää voida käyttää demokraattista osallistumismahdollisuuttaan nykyaikaisesti, kuten tapahtuu myös työpaikoilla ja muualla yhteiskunnassa.

Tämä digitaalisten osallistumismahdollisuuksien olemassaolo vähentäisi pitkällä tähtäimellä merkittävästi kustannuksia, mahdollistaisi katkeamattoman toiminnan kaikissa koronan kaltaisissa erikoistilanteissa sekä lisäisi luottamustoimihenkilöiden osallistumismahdollisuuksia perhe-elämän, työelämän sekä mahdollisten pitkäaikaisten sairauksien kohdalla. Etäosallistumisluvalla tapahtuva, vain sairauteen tai mahdolliseen karanteeniin asettamispäätökseen perustuva etäosallistuminen ei ole henkilötietosuojan tai hyvän tavan mukainen ratkaisu, koska se asettaa henkilön sellaiseen asemaan, jossa on hyvin näkyvää, että hänellä on etäosallistumistarpeen aiheuttanut covid- tai muu sairaustilanne. Ei voida laillisesti edellyttää luottamustoimihenkilöltä luottamuksellisia terveystietoja etäyhteyden mahdollistamiseksi. Tämän vuoksi tasa-arvoinen etäosallistumismahdollisuus pitää olla tasapuolisesti tarjolla sekä virkamiehille, että luottamustoimihenkilöille.

Tasa-arvoisen hallinnon mahdollistamiseksi myös valtuustoaloitteiden tekeminen tulisi modernisoida ja saattaa vastaamaan nykyajan tarpeita. Tekemäni alustavan selvityksen perusteella valtuustoaloitteiden digitaalinen alusta järjestyisi ilman merkittäviä lisäkustannuksia ja mahdollistaisi sen, että aloitteet olisivat selkeästi nähtävillä jo ennen valtuuston kokousta kaikille osallisille ja myös aloitteen jättäjä ja kannattajat olisi helpompi tunnistaa ja saattaa oikein järjestelmään.

Esitän, että kustannusvaikutukset digitaalisen osallistumisen osalta selvitetään sekä selvitetään mahdollisuutta tehdä myös valtuustoaloitteet digitaalisella alustalla siten, että ne ovat saatavilla jo ennen valtuuston kokousta. Esitän toimeenpantavaksi, että mahdollistetaan etäosallistuminen, hybridimalli sekä täysi etäkokousmahdollisuus jatkossakin nykyisillä välineillä, koska Tuusulankin tulee olla moderni, rohkea ja nykyaikainen työ- ja toimintaympäristö, joka sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 4.10.2021 § 142: Kunnanhallitukselle valmisteltavaksi
Johtoryhmä 5.10.2021: Kuntatoimialalle valmisteltavaksi

Päätös

Päivitetty: 21.12.2021

« Takaisin