15 vuotta nuorempien lasten kotiintuloajat

Aloite tehty:
08.12.2009
Aloitteen tekijä:
Seppälä Ilkka
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

Valtuustoaloite koskien suosituksen antamista 15 vuotta nuorempien lasten kotiintuloajoista

Tuusulan kunnanvaltuuston perhepoliittisessa seminaarissa tiistaina 24.11.2009 käsiteltiin asiantuntevasti ja monipuolisesti keskeisiä kehittämiskohteita lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Projektipäällikkö Sirkka Rousu Kuntaliitosta totesi, että tutkimusten mukaan Helsingissä vain noin 40 % vanhemmista tiesi missä heidän alle 15-vuotiaat lapsensa viettivät iltaa viikonloppuisin. Samansuuntainen tulos on luettavissa Tuusulan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa vuosille 2009-2013, jossa todetaan sivulla 12: Kouluterveyskyselyn 2008 mukaan 40 % tuusulalaisten yläkoululaisten vanhemmista ei aina tiedä, missä heidän lapsensa viettävät viikonloppuiltoja.

Suomessa on ainakin yhdeksässä kunnassa käsitelty lasten kotiintuloaikoihin vaikuttamisen keinoja ja neljässä kunnassa sen seurauksena annettu eritasoisia suosituksia lasten kotiintuloajoista.

Esimerkiksi naapurikaupungissa Hyvinkäällä kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 29.11.2004 päätöksen, jonka mukaan: 15 vuotta nuorempien hyvinkääläisten lasten kotiintuloajaksi suositellaan viimeistään klo 23. Poikkeuksena muodostavat valvotut tilaisuudet. Päätösvalta kotiintuloajoissa olisi kuitenkin edelleen lasten vanhemmilla tai huoltajilla.

Kotiintuloaika on yksi rajoista, joita vanhempien kasvatustehtävässään tulee lapselle asettaa. Vanhemmuus on nyky-yhteiskunnassamme kriisissä ja tähän ongelmaan pitää etsiä erilaisia keinoja ja ratkaisuja. Vastuu lapsesta on ensisijaisesti vanhemmilla. Yhteiskunnan tehtävä on tukea vanhemmuutta eri tavoin, joista kotiintuloajoista sopiminen on harkitsemisen arvoinen väline.

Edellä olevan perusteella esitämme, että Tuusulan kunnanvaltuusto laatii vanhempien kasvatuksen tueksi suosituksen lasten kotiintuloajoista.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 7.12.09 § 183: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 14.12.09 § 668: Kasvatus- ja sivistystoimialalle valmisteltavaksi
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.3.2010 § 26: Ehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
Kunnanhallitus 19.4.2010 § 212: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 17.5.2010 § 56: Aloite käsitelty

Vastaus

15 vuotta nuorempien tuusulalaisten lasten kotiintuloajaksi suositellaan arkisin viimeistään klo 21 ja viikonloppuisin (perjantai-sunnuntai) viimeistään klo 23. Poikkeuksen muodostavat valvotut tilaisuudet. Päätösvalta kotiintuloajoista on kuitenkin edelleen lasten vanhemmilla tai huoltajilla. Tämän suosituksen tarkoituksena on tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja turvata alle 15-vuotiaille lapsille arkisin riittävä lepo ja viikonloppuisin turvallinen ulkoiluaika.

Päätös

Päivitetty: 22.02.2012

« Takaisin