Ilmasto-, energia- ja ympäristösuunnitelmat tueksi Tuusulan kunnan ilmastostrategiaan

Aloite tehty:
11.04.2022
Aloitteen tekijä:
Eeva-Liisa Nieminen
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Tuusula on strategiassaan linjannut ilmastopoliittisen ohjelman. Sitä ollaan parhaillaan työstämässä. Monenmoisten maailman kriisien keskellä olisi tärkeää, että ohjelmaan saadaan monipuolisesti ja nopeasti Vihreään siirtymään liittyvät EU:ssa valmistelun alla olevat eri osa-alueiden tavoitteet ja miten Tuusula niitä toteuttaa. Koska aihepiiri on laaja, riskinä on, että poimitaan muutama asia, mutta suljetaan silmät niin ikään tärkeiltä osa-alueilta.

Vastasin EU:n kyselyyn European Green Dealin (Eurooppalaisen vihreän kehityksen ohjelman) toteuttamisesta omalla alueellani. Yksi lukuisista kysymyksistä kuului:

”Onko alueellanne seuraavat politiikkaa koskevat ilmasto-/energia-/ympäristösuunnitelmat ?”

Energiatehokkuus

Uusiutuvan energian tuotanto

Ilmastomuutokseen sopeutuminen

Luonnon monimuotoisuuden suojelu ja ennallistaminen

Saastumisen vähentäminen

Ilmasto-oikeudenmukaisuus

Päästöjen vähentäminen

Kestävä liikkuminen

Kestävät rakennukset

Energiaköyhyyden torjunta ja oikeudenmukainen siirtymä

Kiertotalous

Kestävä maatalous

Kestävä elintarvikkeiden tuotanto ja kulutus

Vastausvaihtoehtoja jokaisen kohdalla oli seuraavat neljä.

Kyllä, suunnitelma on käytössä ja voimassa.

Laadimme suunnitelmaa parhaillaan.

Ei, meillä ei ole tällaista suunnitelmaa, mutta haluaisimme sellaisen.

Ei, meillä ei ole tällaista suunnitelmaa, emmekä aio laatia sellaista.

ALOITE

Tuusulan tulee sisällyttää ilmasto-, energia- ja ympäristösuunnitelmat monipuolisesti eri osa-alueilla osana Ilmastopoliittista ohjelmaa. Ohjelmaa tulee valmistella nopealla aikataululla ja huomioida ilmasto-, energia- ja ympäristövaatimukset kaikessa päätöksenteossa jo sovitun strategian mukaisesti.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 11.4.2022 § 47: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 12.4.2022: Kasvun ja ympäristön toimialueen valmisteltavaksi

Päätös

Päivitetty: 25.04.2022

« Takaisin