Katutoiminnan palauttaminen Tuusulaan

Aloite tehty:
11.04.2022
Aloitteen tekijä:
Cecilia Veikkolainen ja Tuusulan Puolesta valtuustoryhmä
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Nuortemme huolestuttava toiminta on herättänyt kuntalaisten keskuudessa paljon keskustelua. Nuorison päihteiden käyttö (kannabis, alkoholi ja lääkkeet) on jälleen lisääntynyt. Tämän näkee mm. kesällä urheilukeskuksessa ja uimarannoilla, joissa pelastustoimi vieraili viime kesänä säännöllisesti nuorison päihdetapauksia hoitamassa. Myös nuorison häiriökäyttäytyminen ostareiden edustoilla on lisääntynyt. On paljon nuoria, joita nämä ongelmat eivät koske, mutta on hyvä puuttua näihin ennen kuin ongelmat lisääntyvät ja kertaantuvat. Päihteiden käytön lisääntyminen on huomioitu myös hyvinvointisuunnitelmassamme 2022-2025 ja koulukyselyissä. Poliisi, pelastustoimi, nuorisotoimi ja sosiaalitoimi tekevät hyvää yhteistyötä näiden osalta, mutta tämä ei riitä vaan tarvitaan myös koordinoitua vapaaehtoistoimintaa.

Tuusulassa toimi aiemmin Tuusulan KATU, joka perustettiin 1989 yhteistyössä Keravan ja Järvenpään kanssa. KATU-ryhmät toimivat myöhemmin itsenäisesti omissa kunnissaan. Toimintaa koordinoi erityisnuorisotyöntekijä ja toiminnassa oli mukana vapaaehtoisia nuoria ja aikuisia. KATU-toiminta on lakkautettu kunnassamme, mutta koen, että sen elvyttäminen on nyt tarpeellista.

Esitän, että KATU-toiminnan tarve Tuusulassa selvitetään, ja toiminta elvytetään ja uudelleen käynnistetään.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 11.4.2022 § 49: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 12.4.2022: Sivistystoimialueen valmisteltavaksi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 17.5.2022: Ehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle

Päätös

Päivitetty: 31.05.2022

« Takaisin