Luottamushenkilöt tutustumaan päätöksenalaisiin kohteisiin

Aloite tehty:
23.05.2022
Aloitteen tekijä:
Eeva-Liisa Nieminen ja useat muut valtuutetut
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Tuusula on alueeltaan laaja ja luottamushenkilöiden tietämys kunnan eri osista rajoittuu usein omaan asuinalueeseen ja lähitienoisiin.

Kuitenkin teemme koko Tuusulaa koskettavia päätöksiä. Olisi toivottavaa, että voimme oman havainnon tasolla tutustua yhdessä päätettävinä oleviin kohteisiin. Se on tiedolla päättämistä ja myös luonnontieteille ja kaikelle tieteelle ominaista havainnointiin perustuvaa johtopäätösten tekoa.

Ehdotamme, että kunta järjestää luottamushenkilöille paitsi valtuustoinfoja myös tutustumiskäyntejä.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 23.5.2022 § 75: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 24.5.2022: Kuntatoimialalle valmisteltavaksi

Päivitetty: 27.05.2022

« Takaisin