Nuorten kesätyöllistämiskokeilu yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi

Aloite tehty:
20.06.2022
Aloitteen tekijä:
Ruut Sjöblom, Satu Rathgeber ja useat muut valtuutetut
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

"Esitämme, että Tuusulan kunta aloittaisi nuorten kesätyöllistämiskokeilun, joka auttaisi nuoria löytämään liikunnan ilon ja tätä kautta lisäämään nuorten yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Esitämme, että kunta palkkaisi ensi kesänä tuusulalaisia nuoria kesätöihin kunnan lähiliikuntapaikoille ja kentille järjestämään kaikille nuorille avointa ja säännöllistä matalan kynnyksen liikunnallista toimintaa.

Palkatut nuoret viestisivät toiminnasta nuorten suosimilla sosiaalisen median alustoilla, toimisivat vertaisohjaajina ja innostaisivat muita nuoria mukaan liikkumaan. Tällöin myös nuorilla, joilla ei ole omaa liikunnallista harrastusta, olisi mahdollisuus matalan kynnyksen liikuntaan ja yhdessäoloon. Toiminta voisi sisältää esimerkiksi ei-tavoitteellista lajikokeilua, höntsäliikuntaa ja leikkimielistä kisailua. Osallistumiskynnys tulisi pitää mahdollisimman matalana.

Toiminnan tavoitteena olisi, että yhä useampi tuusulalainen nuori liikkuisi arjessaan enemmän, löytäisi itselleen sopivan tavan liikkua, saisi positiivisia, yhteisöllisiä kokemuksia ja tuntisi kuuluvansa porukkaan. Nuorten mielenterveys ja fyysinen hyvinvointi lisääntyisivät ja samalla ehkäistäisi nuorten ulkopuolisuuden tunnetta. Lisäksi tukisimme tällä myös nuorten työllistymistä kunnassamme.

THL:n teettämästä Kouluterveyskyselyn 2021 tutkimustuloksista ilmenee 8.-9.-luokkalaisten nuorten huolestuttava liikkumattomuuden, ahdistuneisuuden ja yksinäisyyden tunteen lisääntyminen. Koronapandemia on lisännyt jo ennestään olemassa olevia liikkumattomuuden ja syrjäytymisen haasteita. Lisäksi Tuusulan kunnan hyvinvointikertomuksen 2017-2021 yhteenvetoon on koottu huolenaiheita tuusulalaisten hyvinvointikyselyn tuloksista, joista ilmenee, että lasten ja nuorten vähintään tunnin päivässä liikkuvien määrä on laskenut 2017-2019 ja kohtalaisen ahdistuneisuuden kokeminen nuorten keskuudessa on lisääntynyt. Yhteisöön kuulumisen kokemuksen laskua on sekä ala -että yläkouluissa. Tällä aloitteella olisi tarkoitus paikata tätä hyvinvointivajetta.

Budjetin tulisi olla kohtuullinen ja nuorten palkkauksen toimintaan motivoiva ja sitouttava. Toiminnan tulokset kompensoituisivat tulevaisuudessa mahdollisesti esimerkiksi sotepuolen keventymisenä sekä kuntamme nuorten hyvinvoinnin lisääntymisenä. Jos kokeilu onnistuu, siitä voisi tulla jokakesäinen vakiintunut käytäntö."

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 20.6.2022 § 95: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 21.6.2022: HR:n ja sivistyksen toimialueen valmisteltavaksi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 17.11.2022 § 99: Ehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle

Päätös

Päivitetty: 28.11.2022

« Takaisin