Monitoimitalo Kellokoskelle

Aloite tehty:
05.09.2022
Aloitteen tekijä:
Ruislehto Kirsti/Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä ja useat muut valtuutetut
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Kellokoskella yhdistykset ja eri järjestöt voivat anoa sisäliikuntaharrastuksiin Kellokosken koulun
Patruuna- ja Voima-salia koulutyöajan ulkopuolella. Kunnan liikuntapalvelut jakaa koulun
liikuntasalivuorot lukuvuoden ajaksi järjestöjen kesken niiden tekemien tila-anomusten perusteella.
Liikuntasalit ovat ensisijaisesti tarkoitettu koulun tarpeisiin ja toissijaisesti niitä käytetään järjestöjen
tarpeisiin. Patruuna-salin viikoittainen käyttö ei kuitenkaan onnistu. Syksyllä ja keväällä on
ylioppilaskirjoitukset, joiden vuoksi esim. Patruuna-Sali ei ole käytettävissä muuhun toimintaan.
Esimerkiksi ajalla 12-30.9.2022 Patruuna-Sali on suljettu järjestöiltä yo-kirjoitusten vuoksi. Lisäksi
salin käytön estää Vanhojen tanssit, koulun joulujuhlat yms.
Kellokosken Nuorkka (nuorisotalo) toimii erittäin ahtaissa tiloissa kirjaston päädyssä. Tila on aivan
liian pieni ja ahdas, eikä vastaa nuorison tarpeita, joten nuorilla ei ole järkevää kokoontumispaikkaa
sisätiloissa Kellokoskella.

Sote-palveluiden siirtyessä 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueelle, jää kunnille kuntalaisten
hyvinvoinnista huolehtiminen. Monipuolisten liikuntamahdollisuuksien ja erilaisten sisätiloissa
tapahtuvien harrastusten tarjoaminen sekä nuorten hyvinvoinnin edistäminen edellyttää kuitenkin,
että tarkoituksiin on käytettävissä soveltuvat tilat.

Kellokoskelle tulee toteuttaa monitoimitalo, josta löytyy erilaisia harraste- ja liikuntatiloja sekä
nuorisolle soveltuva tila. Kokoustiloja Kellokoskella löytyy mm. Kellotuvalta ja koululta, joten niille ei
erityistä lisätarvetta ole. Omakotitonttitarjonnan johdosta Kellokoskelle muuttaa paljon
lapsiperheitä, jolloin liikunta- ja harrastemahdollisuuksien sekä nuorisotalon tarve kasvaa.
Kaikenikäiset asukkaat tarvitsevat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi liikunta- ja harrastetiloja
myös Kellokoskella.

Monitoimitalolle oivallinen sijainti olisi koulun, terveysaseman, Kellotuvan ja jäähallin välinen tontti
(kaavanumero 3513). Tontilla on Koulutien varrella pientalokaava, mikä ei tontin sijainti huomioon
ottaen tunnu tarkoituksenmukaiselta, vaan ko. tontille tulee tehdä kaavamuutos ja muuttaa se
yleisten rakennusten tontiksi eli Y-tontiksi. Näin mahdollistuu monitoimitalon toteuttaminen.
Alueella on jo valmiina jäähallin ja sote-aseman käytössä oleva tilava pysäköintialue. Monitoimitalo
täydentää alueella jo olevien koulun, jäähallin ja urheilukentän muodostamaa kokonaisuutta.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 5.9.2022 § 112: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 6.9.2022: Sivistystoimialan valmisteltavaksi

Päätös

Päivitetty: 09.09.2022

« Takaisin