Focus-alueen osayleiskaavan kiirehtiminen

Aloite tehty:
14.06.2010
Aloitteen tekijä:
Ahonen Petri
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

Kansainväliset lentokentät ja niiden ympäröimät alueet ovat nopeimmin kehittyviä liiketoiminta-alueita kaikkialla maailmassa. Vantaan kaupunki rakennuttaa näyttävästi Helsinki-Vantaan lentokentän ympäröimiä alueitaan, joka on nimeltään Aviapolis. Aviapolis on edennyt vauhdikkaasti ja alueelle on hakeutunut sekä kansainvälisiä että kansallisia suuryrityksiä.

Tuusulan Focus-hanke on tärkein tulevaisuuden hanke sekä taloudellisessa että imagollisessa mielessä. Alueen rakentamisen mahdollistama Focus-alueen osayleiskaava ei kuitenkaan ole edennyt odotetussa aikataulussa.

Haluan selvityksen viivästyksen syistä ja toimenpiteistä, joilla hanketta viedään eteenpäin.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 14.6.2010 § 77: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 21.6.2010 § 327: Kaavoituksen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 8.9.2014 § 371: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 13.10.2014 § 123: Aloite käsitelty

Vastaus

Focus-alueen osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 28.7.-29.8.2008 välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella laadittiin osayleiskaavaehdotus. Kaavoituslautakunta käsitteli ehdotusta 29.4.2009, jolloin asia palautettiin uudelleen valmisteluun, 23.9.2009, jolloin asia jätettiin pöydälle ja 14.10.2009, jolloin kaavaehdotus palautettiin jälleen uudelleen valmisteltavaksi.

Osayleiskaavaehdotuksen valmistelu keskeytettiin.

Vuoden 2010 alusta kunta käynnisti neuvottelut maanhankinnasta Focus-alueelta. Finavia Oyj:n kanssa valmisteltiin kauppaa kehä IV:n linjauksen kohdalle sijoittuvista keskeisistä alueista. Kunnanvaltuusto hyväksyi maakaupan 11.6.2012. Valtuuston päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valitukset päätöksellään 25.4.2013. Hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi HHO:n päätöksestä tehdyn valituksen. 7.5.2014. Kunta on hankkinut lisäksi Focus-alueen länsiosassa sijaitsevan Rönnebo-tilan ja itäosassa sijaitsevan Niittypelto- tilan omistukseensa.

Maanhankinta on osa Focus-alueen rahoitus- ja toteutusmallia, jota on selvitetty kaavoitustyön kuluessa. Finavian kanssa tehty kauppa mahdollistaa osaltaan kehä IV:n toteuttamisen käynnistämisen kunnan panostuksella sekä neuvottelujen käynnistämisen lopullisesta toteutusmallista.

Osayleiskaavaehdotuksen valmistelu käynnistettiin uudelleen tammikuussa 2013. Vuoden 2012 aikana tarkistettiin kehä IV:n aluevaraussuunnitelmaa ja liikennesuunnitelmia. Osayleiskaavaehdotus käsiteltiin kuntakehityslautakunnassa 17.4.2013 ja kunnanhallituksessa 29.4.2013, jolloin ehdotus hyväksyttiin nähtäville pantavaksi. Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 23.5.-28.6.2013 välisenä aikana. Lisäkuuleminen tarkistetusta osayleiskaavaehdotuksesta suoritettiin 9.-30.5.2014. Saadun palautteen perusteella valmisteltiin lopullinen Focus-alueen osayleiskaava, joka oli kuntakehityslautakunnan käsittelyssä 11.6.2014 ja kunnanhallituksessa 11.8.2014. Osayleiskaava on menossa valtuuston hyväksyttäväksi 1.9.2014.

Päätös

Päivitetty: 20.10.2014

« Takaisin