Autiosarka-nimisen tilan hankkiminen kunnan omistukseen

Aloite tehty:
07.12.2010
Aloitteen tekijä:
Kuusisto Päivö
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

Päivö Kuusisto esitti seuraavan Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloitteen:

”Me allekirjoittaneet esitämme, että Tuusulan kunta käynnistää välittömästi selvityksen edellytyksistä lunastaa Autiosarka-niminen tila 858-409-2-378 (12,2639 ha) kunnan omistukseen kaavoitettavaksi lähinnä asuntorakenta-miskäyttöön. Tehtävä selvitys tulee esitellä kunnanvaltuustolle mahdolli-simman pikaisesti tai viimeistään ennen uusia aluetta koskevia maanvaihto-sopimusesityksiä.”

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 7.12.2010 § 145: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 13.12.2010 § 593: Kuntakehityksen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 21.11.2011 § 518: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 12.12.2011 § 159: Aloite käsitelty

Vastaus

Aloitteessa mainittua Autiosarka-nimistä tilaa koskeva kauppakirja on allekirjoitettu 24.8.2011 ja Tuusulan kunnanvaltuusto hyväksyi kauppakirjan kokouksessaan 5.9.2011. Päätös on lainvoimainen. Alue saatiin hankittua kunnalle vapaaehtoisella kaupalla.

Päätös

Päivitetty: 27.12.2011

« Takaisin