Autoilun estäminen kevyenliikenteen väylällä

Aloite tehty:
06.03.2009
Tyyppi:
Kuntalaisaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

Pähkinämäentieltä Jokipellonkadun kääntöpaikalle johtavasta tiestä on tullut vilkas autotie. Käyttäjiksi ovat säännöllisesti ruvenneet jäteautot ja nyt jatkuvasti lisääntyneessä määrin muuta liikennettä. Ehdotan käytävän kaventamista alle kolmimetriseksi. Kulmien jyrkentämistä ja isojen kivien sijoittamista kulmiin. Jalkakäytävän reunakiveyksen korottamista näyttävästi kääntöpaikan pohjukassa. Mutkaa ja sopivia näköesteitä (esim pensaita) sisäkaarteen puolelle, jolloin väylä ei olisi niin houkuttelevan näköinen kummastakaan päästä.

Käsittelyvaiheet

9.3.2009: Teknisen toimen valmisteltavaksi.
23.3.2009 J-M. Laaksolle valmisteltavaksi
12.10.2011: J. Rintanen vastannut kirjeellä

Vastaus

Jokipellonkadun pohjoispään ja Pähkinämäentien välisellä kevyen liikenteen väylällä esiintyi väärinkäytöksiä (mm. henkilöautojen ja huoltoliikenteen ajoneuvojen ajo kevyen liikenteen väylällä), kuten aloitteessanne mainitsitte. 

Aloitettanne on käsitelty teknisen lautakunnan liikenneryhmän kokouksessa 25.1.2011. Kokouksen perusteella tekninen toimi päätti asennuttaa kohteeseen autoliikenteen läpiajon estävän ajoneuvopuomin ja liikennekiven. Järjestelyt kohteessa toteutettiin kesällä 2011. 

Tuusulan kunta katsoo aloitteenne tulleen käsitellyksi ja aloitteen mukaisen toimenpide-ehdotuksen toteutetuksi.

Päivitetty: 13.10.2011

« Takaisin