Esimiehet lähelle työntekijöitä

Aloite tehty:
14.10.2013
Aloitteen tekijä:
Stenvall Raimo / Tuusulan puolesta valtuustoryhmä
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

Puhutaan, että kunnantalon tilat ovat ahtaat ja tarvitsevat korjausta. Tilanahtauteen voitaisiin vaikuttaa mm. niin, että siirrettäisiin talon toimintoja, erityisesti esimiehiä, lähemmäksi työntekijöitä. Nuorisotoimen esimiehet ovat kunnantalolla toimistoissaan kun he voisivat olla esimerkiksi Mestalla, siellä missä nuoretkin ovat. Siitä hyötyisi arjen toiminta myös Mestalla kenties jopa niin, että aukioloaikoja voitaisiin Mestalla lisätä.

Samalla tavalla muissakin tehtävissä voitaisiin toimia, esimerkkinä liikuntatoimi. Sosiaali- ja terveystoimessa aiemmin johto toimi terveyskeskuksen yläkerrassa, lähellä työntekijöitä. Nyt esimiehiä on paljolti kunnantalolla.

Kunnan toiminnoissa pitäisi tarkastella esimiesten ja työntekijöiden hyvää yhteistyötä niin, että esimiehet ovat tavoitettavissa ja lähellä siellä missä työn tekokin tapahtuu.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 14.10.2013 § 130: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 15.10.2013: Konsernipalveluihin henkilöstöjohtajan valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 3.6.2019 § 252: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 2.9.2019 § 115: Aloite käsitelty

Vastaus

Tällä hetkellä lähiesimiehet toimivat lähellä työntekijöitä,​ kuten liikuntapalveluissa ja alueellisessa nuorisotyössä. Vain sivistystoimen ylimpään johtoon kuuluvat sivistysjohtaja,​ päälliköt ja asiantuntijat toimivat kunnantalolla. Kunnantalolta tullaan siirtymään korvaaviin tiloihin syksyn aikana 2019 kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Siirtymisessä on turvattava toimintojen siirtyminen yhdessä ja siten esimiesten läheisyys ja tavoitettavuus työntekijöiden johtamisessa.

Päätös

Päivitetty: 09.09.2019

« Takaisin