Aloite joukkoliikenteen parantamiseksi välillä Palojoki - Nahkela - Hyrylä - Riihikallio - Helsinki

Aloite tehty:
30.01.2015
Tyyppi:
Kuntalaisaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Pidämme joukkoliikenteen karsimista Palojoki - Nahkela - Hyrylä - Riihikallio - Helsinki (linja 637) välillä kuntalaisoikeuksia loukkaavana ja syrjivänä sekä vaadimme välittömästi lisävuoroja ko. reitille ruuhka-aikoina.
Korsisaari/Nurmijärven Linja Oy on lopettanut linjan 637 vuodenvaihteessa 2014 vedoten linjan kannattamattomuuteen. Linja on ainoa reittiliikenteen linja, joka kulkee Nurmijärveltä Nahkelan läpi Hyrylään ja Helsinkiin. Vain aikainen aamuvuoro 637K (Nahkelassa klo 6:50) jäi jäljelle, ja sekin on usein niin täynnä, että on vain seisomapaikkoja jäljellä. Käytävällä seisovat matkustajat tuovat rajoitteita kuljettajalle. Samoin iltapäivän paluuvuoro Helsingistä Hyrylään on täyttynyt jo Helsingin lähtöasemalla Kampissa. Tähän on saatu 22.1.2015 uusi vuoro Helsingistä klo 15:30, mikä on hyvä parannus, mutta se ei kuitenkaan palvele Helsingissä työssäkäyviä työmatkalaisia/opiskelijoita, joiden työpäivä päättyy vasta klo 16 tai sen jälkeen.
Linjaa 637 käyttävät Palojoella ja Nahkelassa erityisesti yläasteikäiset/opiskelijat ja Ristikivessä Palodexin työntekijät. Myös riihikalliolaiset ja hyryläläiset käyttävät tätä linjaa paljon opiskelu- ja työmatkoihin.
Linjan poisjääminen vaikeuttaa satojen tuusulalaisten jokapäiväistä elämään siten, että on hankalaa päästä kouluun/töihin ja sieltä takaisinpäin. On täysin kohtuutonta, että esim. Helsingissä opiskelevan on käytettävä pahimmillaan tunteja koulumatkoihinsa päivässä, siksi ettei ole suoraa linja-autolinjaa. Muutama linja-auton reittivuoro arkiaamuihin Helsinkiin päin ja iltapäivään/alkuiltaan Helsingistä Palojoelle päin riittäisivät minimissään. SAMPO-kyyti ei korvaa kuin osan tämän linjan vuoroista ja nekin lähinnä vain Palojoki - Hyrylä (Koulukeskus) - välillä.

Keski-Uusimaa -lehdessä 21.1.2015 esitetään liikennöitsijän ja kunnan toimesta, että 100 000 eurolla saisi kaksi linja-autoa liikenteeseen. Artikkelissa annetaan harhaanjohtava kuva, että tämä summa jäisi kokonaisuudessaan Tuusulan kunnan tai valtion maksettavaksi ja kysytään, että mistä tämä summa ja muut joukkoliikenteen määrärahat otetaan. Matkustajathan maksavat lippujen hinnassa tämän. Vain selkeästi vajaakäytöllä oleva linja vaatisi kunnan tai valtion tukirahaa. Jos vuorot olisivat keskimäärin puolillaan matkustajia Tuusula-lipun hinnalla (108 eur/30 pv), niin linja ei olisi tappiollinen. Lisäksi toimiva linja-autoliikenne vähentäisi takseilla ajettavia koulukyytimaksuja koko kunnan tasolla.

Tuusulan kunnan kotisivuilla kohdassa asuminen ja tontit on kirjoitettu: ”Tuusulassa asutaan pääasiassa pientaloissa tai pienimuotoisissa kerrostaloissa luonnonläheisesti hyvien liikenneyhteyksien varrella. Etelä-Tuusulaan ehtii Tuusulan moottoritietä 30 minuutissa Helsingin keskustasta.” Nahkela on myös Etelä-Tuusulaa. Joukkoliikenteen vuorojen karsiminen on siis täysin päinvastainen Tuusulan kunnan itsensä määrittämien arvojen ja tavoitteiden kanssa.

Vaadimme, että Tuusulan kunta kilpailuttaa/tutkii reittiliikenteen uudelleen Palojoki - Nahkela - Hyrylä - Riihikallio - Helsinki välillä, jotta taajaman ulkopuoleltakin on mahdollista päästä kouluun/töihin ilman omaa autoa. On koko Tuusulan etu, että asukkaita ja toimintaa on muuallakin kuin vain alueellisesti pienillä taajama-alueilla.

Nahkelassa 28.1.2015

Nahkelan koti-kouluyhdistyksen puolesta


Johanna Seesaro
puheenjohtaja

Käsittelyvaiheet

30.1.2015: tekniseen toimeen valmisteluun

Päivitetty: 30.01.2015

« Takaisin