Johtavien viranhaltijoiden näkemysten saattaminen luottamushenkilöille

Aloite tehty:
08.06.2015
Aloitteen tekijä:
Rämö Risto
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Aivan viime päivinäkin ovat eräät Tuusulan kunnan keskeiset luottamushenkilöt valittaneet, ettei tieto kulje viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kesken. Tämän aloitteen tavoitteena on osaltaan poistaa tätä ongelmaa, vaikkakin perusperiaate "viranhaltija esittelee ja luottamushenkilö päättää" ei ole muuttunut eikä näytä muuttuvankaan. Aloitteen toinen keskeinen tavoite on, että viranhaltijat ja luottamushenkilöt pystyisivät puhaltamaan samaan hiileen.

Jotta keskeisten viranhaltijoiden näkemykset saataisiin tiedoksi luottamushenkilöille samanaikaisesti ja saman sisältöisesti, pyydän kunnan johtoryhmää vastaamaan seuraaviin, Tuusulan kunnan tulevaisuuteen oleellisesti vaikuttaviin kysymyksiin:

1. Luetelkaa viisi keskeistä Tuusulan vetovoimaan vaikuttavaa tekijää ja toimenpiteet, joilla vetovoimaa parannetaan.

2. Mitkä ovat kunnan keskeisimmät investointikohteet ja niihin tarvittava rahoitus lyhyellä ja pitkällä tähtäyksellä? Ainakin viisi kohtaa kumpaankin.

3. Kantanne kuntarakenteisiin? Onko Tuusulan ja Järvenpään liitos uhka vai mahdollisuus? Jos Tuusula hyväksyy muutoksia kuntarakenteisiin, tulisiko Keravan olla aina mukana?

4. Miten uudistaisitte kunnan palvelurakennetta ja palveluverkkoa, välittömästi ja pidemmällä aikavälillä? Arvio kustannusvaikutuksista.

5. Mitä mahdollisuuksia näette kuntalaisen verorasituksen säilyttämiseen nykytasollaan? Onko jokin verotyyppi, jota voisi suosia ja joku toinen, jota ei saisi käyttää?

6. Millä keinoin (jälleen lyhyt ja pidempi tähtäys!) parantaisitte kunnan tuloslaskelmaa kunnan omin keinoin? Mitä pidätte tyydyttävänä vuosikatetasona?

7. Tuusulan kunnan velka/asukas on vielä hyvin maltillisella tasolla. Kuinka paljon velkaa voidaan kasvattaa (käyttötarkoitukset?) vai onko velka vain siirrettyä verotusta?

8. Mitä mieltä olette nykyisestä kouluverkosta ja lukioiden määrästä? Toimenpiteet?

9. Kuntayhteistyön mahdollisuudet? Konkreettiset ehdotukset ja aikataulut? Vastuuttaminen?

10. Kunnan henkilöstön määrä? Kouluttaminen tulevaisuuden haasteisiin?

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 8.6.2015 § 95: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 16.6.2015: Johtoryhmän suunnittelupäivä 18.8.2015

Päätös

Päivitetty: 29.01.2016

« Takaisin