Valtuustoaloitteet

Aloite Tehty Aloitteen tekijä Vaihe
Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen pilotointi Tuusulan peruskouluissa, aloite
Valtuusto 8.11.2021 § 158: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 9.11.2021: Sivistystoimialueen valmisteltavaksi
08.11.2021 Laura Nyholm ja 23 muuta valtuutettua Vireillä
K9-tyyppinen kulttuurin ja liikunnan käyttöön motivoiva kortti käyttöön vähävaraisille kuntalaisille
Valtuusto 8.11.2921 § 157: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 9.11.2021: Kuntatoimialan valmisteltavaksi
08.11.2021 Annika Lappalainen ja 36 muuta valtuutettua Vireillä
Hankintaosaamisen kehittäminen Tuusulan kunnan organisaatiossa
Valtuusto 8.11.2021 § 159: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 9.11.2021: Talouden, HR:n ja Kasvu ja ymäriistö -toimialan valmisteltavaksi
08.11.2021 Ari Koponen ja 8 muuta valtuutettua Vireillä
Pohjois-Tuusulan tiet kuntoon
Valtuusto 6.9.2021 § 131: Kunnanhallitukselle valmisteltavaksi
Johtoryhmä 7.9.2021: Kasvu ja ympäristö -toimialan valmisteltavaksi
06.09.2021 Eeva-Liisa Nieminen Vireillä
Kouluteiden turvallisuus ja risteysmuutokset
Valtuusto 6.9.2021 § 130: Kunnanhallitukselle valmisteltavaksi
Johtoryhmä 7.9.2021: Kasvun ja ympäristön ja sivistyksen toimialueiden valmisteltavaksi
06.09.2021 Ari Koponen Vireillä
Tuusulan tapahtumatuotanto kuntastrategiaan
Valtuusto 6.9.2021 § 132: Kunnanhallitukselle valmisteltavaksi
Johtoryhmä 7.9.2021: Kuntatoimialan valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 15.11.2021: Ehdotus valtuustolle
06.09.2021 Lauri Untamo ja 34 muuta valtuutettua Vireillä
Oppilasmäärän minimin poistaminen kouluilta
Valtuusto 28.6.2021 § 89: Kunnanhallitukselle valmisteltavaksi
Johtoryhmä: Sivistystoimialueen valmisteltavaksi
28.06.2021 Matti Alanko Vireillä
Saavutettavuuden varmistaminen Tuusulan valtuuston kokousten kohdalla
Valtuusto 28.6.2021 § 92: Kunnanhallitukselle valmisteltavaksi
Johtoryhmä: Kuntatoimialalle valmisteltavaksi
28.06.2021 Kati Lepojärvi /Margita Winqvist, Liisa Palvas ja Matti Alanko Vireillä
Palveluverkon suunnittelu realistisemmilla kampusmitoituksilla
Valtuusto 28.6.2021 § 90: Kunnanhallitukselle valmisteltavaksi
Johtoryhmä: Sivistystoimialueen valmisteltavaksi
28.06.2021 Matti Alanko Vireillä
Varjopaikan rakentaminen Lepolan päiväkodin pihalle ja muiden Tuusulan päiväkotien pihojen varjopaikkojen tarkistus
Valtuusto 28.6.2021 § 88: Kunnanhallitukselle valmisteltavaksi
Johtoryhmä: Kasvu ja ympäristö valmisteltavaksi
28.06.2021 Emmi Sirniö Vireillä
Hakeutuminen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin, aloite
Valtuusto 28.6.2021 § 91: Kunnanhallitukselle valmisteltavaksi
Johtoryhmä: Sivistystoimialueelle valmisteltavaksi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 26.10.2021 § 104: Vastaus kunnanhallitukselle
Kunnanhallitus 1.11.2021 § 425: Ehdotus valtuustolle
28.06.2021 Anna Yltävä/Tuusulan Puolesta ry ja useat muut valtuutetut Vireillä
Arjen sujuvuuden turvaaminen lapsiperheille
Valtuusto 31.5.2021 § 78: Kunnanhallitukselle valmisteltavaksi
Johtoryhmä 1.6.2021: Kasvun ja ympäristön toimialueen valmisteltavaksi
31.05.2021 Lilli Salmi, Karita Mäensivu, Margita Winqvist, Laura Åvall, Johanna Sipiläinen, Petra Kela, Sanna Tuhkunen, Kati Lepojärvi Vireillä
Kirkonkylän koulun toimintojen siirto rakentamisen ajaksi
Valtuusto 31.5.2021 § 75: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 1.6.2021: Sivistyksen ja Kasvu ja ympäristön toimialueen valmisteltavaksi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 26.10.2021 § 103: Vastaus kunnanhallitukselle
Kunnanhallitus 1.11.2021 § 424: Ehdotus valtuustolle
31.05.2021 Anu Åberg/Tuusulan Keskusta, Tuusulan RKP, Tuusulan KD, Matti Alanko ja Tuusulan Puolesta ry Vireillä
Uuden Monion tulevat mahdollisuudet osallistua kansallisille ja kansainvälisille digitalisille kursseille, aloite kasvatus- ja sivistyslautakunnalle 6.5.2021
Valtuusto 31.5.2021 § 74: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 1.6.2021: Sivistyksen toimialueen valmisteltavaksi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 15.6.2021 § 64: Ehdotus kunnanhallitukselle
31.05.2021 Anu Åberg/Tuusulan Keskusta, Tuusulan RKP, Tuusulan KD, Matti Alanko Vireillä
Koulumatkojen vaarallisuuden arvioiminen
Valtuusto 31.5.2021 § 76: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 1.6.2021: Sivistyksen toimialueen valmisteltavaksi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 21.9.2021 § 91: Ehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
Kunnanhallitus 27.9.2021 § 372: Ehdotus valtuustolle
31.05.2021 Matti Alanko Vireillä
Rykmentinpuiston osayleiskaava avattava uudelleen
Valtuusto 19.4.2021 § 49
johtoryhmä 20.4.2021

19.04.2021 Margita Winqvist / Tuusulan puolesta ry Vireillä
Selvitetään roskisten tarve kuntalaisilta
Valtuusto 19.4.2021 § 52
Johtoryhmä 20.4.2021
19.04.2021 Sanna Tuhkunen / Vihreiden valtuustoryhmä Vireillä
Kunnan tulee luopua metsien euromääräisistä tuottotavoitteista
valtuusto 19.4.2021 § 51
johtoryhmä 20.4.2021
19.04.2021 Eeva-Liisa Nieminen / Vihreiden valtuustoryhmä Vireillä
Resurssien lisääminen lasten ja nuorten kanssa tehtävään hyvinvointityöhön
Valtuusto 8.3.2021 § 36: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 9.3.2021: Sivistys-toimialueen hoidettavaksi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 20.4.2021 § 36: Ehdotus kunnanhallitukselle ja valtuustolle
Kunnanhallitus 26.4.2021 § 156: Valtuustolle hyväksyttäväksi
08.03.2021 Laitila Elisa / Tuusulan Puolesta valtuustoryhmä Vireillä
Koululiitu-järjestelmän uudelleen arviointi
Valtuusto 8.2.2021 § 21: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä: Sivistys -toimialueen valmisteltavaksi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 21.9.2021 § 89: Ehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
Kunnanhallitus 27.9.2021 § 370: Ehdotus valtuustolle
08.02.2021 Lepojärvi Kati ja Mäensivu Karita Vireillä
Sääntöjen laatiminen kunnan tilojen ja maa-alueiden vuokraamisesta pormestarille, apulaispormestareille, lautakuntien puheenjohtajille tai korkeassa asemassa toimiville virkamiehille
Valtuusto 8.2.2021 § 19: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä: Kuntatoimialan ja kasvu ja ympäristö -toimialueen valmisteltavaksi
08.02.2021 Huuhtanen Pasi / Tuusulan Perussuomlaisten valtuustoryhmä Vireillä
Ikääntyneiden pientaloasujien kotona asumista tukevan talkkaritoiminnan jatkuvuuden turvaaminen
Valtuusto 8.2.2021 § 13: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä: Kuntatoimialan valmisteltavaksi
08.02.2021 Kuusisto Päivö ja useat muut valtuutetut /Hyrylän Seudun Omakotiyhdistys ry Vireillä
Hyrylän keskustan kehittäminen, liike- ja palvelukeskuksen kustannukset
Valtuusto 8.2.2021 § 14: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä: Kuntatoimialan sekä kasvu ja ympäristö -toimialueen valmisteltavaksi
08.02.2021 Kervinen Sanna ja Nieminen Eeva-Liisa Vireillä
Lausunto 1.8.2021 voimaan tulevaan koulukuljetusoppaaseen
Valtuusto 8.2.2021 § 12: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä: Sivistystoimeen valmisteltavaksi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 21.9.2021 § 90: Ehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
Kunnanhallitus 27.9.2021 § 371: Ehdotus valtuustolle
08.02.2021 Lepojärvi Kati / Rusutjärven koulun vanhempainkerho ry ja Rusutjärvi-Seur ry Vireillä
Toipumissuunnitelma koronan jälkeistä aikaa varten
Valtuusto 7.12.2020 § 145: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 8.12.2020: Kuntatoimiaan valmisteltavaksi
07.12.2020 Järvinen Aarno / Sosialidemokraattien valtuustoryhmä Vireillä
Valokuituyhtyksien saaminen vanhoille asuinalueille
Valtuusto 7.12.2020 § 148: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 8.12.2020: Kuntatoimialan valmisteltavaksi
07.12.2020 Alanko Matti Vireillä
Teiden, katujen tai julkisten rakennusten. nimeäminen Tuusulaan haudattujen Mannerheim-risti ritareiden mukaan
Valtuusto 7.12.2020 § 149: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 8.12.2020: Kaavoituksen ja nimistötoimikunnan valmisteltavaksi
07.12.2020 Sjöblom Ilmari ja useat muut valtuutetut Vireillä
Suurten asiakokonaisuuksien aikataulu
Valtuusto 7.12.2020 § 147: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 8.12.2020: Kuntatoimialan valmisteltavaksi
07.12.2020 Heikkinen Pekka ja useat muut valtuutetut Vireillä
Kuntien sovittava lähes 30 vuotta odotetun Linjatien kevyen liikenteen väylän rakentamisesta
Valtuusto 9.11.2020 § 122: Kunnanhallitukselle valmisteltavaksi
09.11.2020 Arto Lindberg / Kuntaan saapuneen adressin pohjalta Vireillä
Tuomalan-Pihkaniityn metsästä seudullinen ulkoilualue
Valtuusto 9.11.2020 § 123: Kunnanhallitukselle valmisteltavaksi
09.11.2020 Eeva-Liisa Nieminen / Tuusulan vihreä valtuustoryhmä Vireillä

1 2