A

Vammaisneuvosto

TARKOITUS:

Tuusulan vammaisneuvosto on Tuusulan kunnan sekä sen alueella toimivien vammaisten ihmisten, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin, joka vaikuttaa vammaisten kuntalaisten elinoloja ja hyvinvointia koskevaan palveluiden ja toimintojen suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen kunnan alueella.

KOKOONPANO:

Tuusulan kunnanhallitus on 9.2.2015 § 73 valinnut vammaisneuvostoon toimikaudelle 2015 - 2016 kunnassa toimivien vammaisjärjestöjen edustajiksi 7 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

TEHTÄVÄT:

- edistää vammaisten ihmisten tasavertaista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin
- edistää Tuusulan kunnan, vammaisten ihmisten ja vammaisjärjestöjen välistä yhteistyötä
- pitää yhteyttä vammaisiin ihmisiin ja heitä edustaviin järjestöihin
- seuraa kunnallishallinnon toimintaa ja päätöksentekoa vammaisten kannalta
- seuraa vammaisten ihmisten tarpeiden sekä vammaisille tarkoitettujen palveluiden ja tukitoimien kehitystä Tuusulan kunnan alueella
- tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia koskevissa asioissa
- seuraa päätösten toimeenpanoa.
- tiedottaa esteettömästi vammaisia koskevista asioista ja edistää esteetöntä tiedonsaantia.

Vammaisneuvosto on puolueeton ja riippumaton, eikä aja yksittäisen vammaisjärjestön asioita.

Vammaisneuvoston sihteerinä toimii palvelukoordinaattori Laila Hedenborg, puh. 040 314 3352, e-mail: laila.hedenborg(at)tuusula.fi

Vuonna 2017 keväällä kokoukset ovat 18.1, 22.2, 15.3, 12.4 ja 10.5

Jäsenet

Gullsten Kristiina

Keski-Uudenmaan Kehitysvammaisten tuki ry
Lisätietoja

Vammaisneuvoston puheenjohtaja, henkilökohtainen varajäsen Maire Lindholm

Kotiosoite:
Rantaniityntie 19
04300 Tuusula
gsm 040 775 0731
kristiina.gullsten(at)saunalahti.fi

Halmiainen-Matveinen Helena

Keski-Uudenmaan Kuulo ry
Lisätietoja

Henkilökohtainen varajäsen Ari Haapanen

Kotiosoite:
Metsontie 6 K 67
04320 Tuusula
gsm 044 561 1116
helena.halmiainen-matveinen(at)luukku.com

Heikkonen Merja

Keski-Uudenmaan Näkövammaiset ry
Lisätietoja

Henkilökohtainen varajäsen Virpi Paananen

Kotiosoite:
Mansikkakuja 1
04300 Tuusula
gsm 050 383 5226
merja.heikkonen(at)pp.inet.fi

Koivisto Timo

Keski-Uudenmaan Hengitysyhdistys ry
Lisätietoja

Henkilökohtainen varajäsen Kaj Pirhonen

Kotiosoite:
Pähkinämäentie 240 A 18
04300 Tuusula
gsm 040 585 5798
timo.j.koivisto(at)pp.inet.fi

Laakso Timo

Helsingin MS-yhdistyksen Hyvinkään sairaanhoitoalueen MS-kerho MESSI
Lisätietoja

Henkilökohtainen varajäsen Lahja Kurkivuori

Kotiosoite:
Vanha Hämeentie 170
04300 Tuusula
gsm 040 900 6680
j.laakso.oy.timo(at)kolumbus.fi

Ruuskanen Vilho

Tuusulan seudun mielenterveysyhdistys TUUMI ry
Lisätietoja

Henkilökohtainen varajäsen Reima Adamsson

Kotiosoite:
Hyökkäläntie 3 A 3
04300 Tuusula
gsm 040 502 3631
vilho.ruuskanen(at)pp.inet.fi

Rytkönen Raija

Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry
Lisätietoja

Vammaisneuvoston varapuheenjohtaja, henkilökohtainen varajäsen Irmeli Leikas

Kotiosoite:
Kaarretie 12
05400 Jokela
gsm 0500 878 176
raija.rytkonen(at)hotmail.com

« Takaisin