Terveyspalvelut

Lääkärivastaanotto

Lääkärin ja sairaanhoitajan palvelut
Tuusulassa voit hakeutua kunnallisten terveyspalvelujen piiriin Etelä-Tuusulan (pääterveysasema), Jokelan ja Kellokosken sosiaali- ja terveysasemilla ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15.30

Ensiapu ja päivystys
Päivystys ja ensiapu on tarkoitettu äkillisesti sairastuneille sekä kiireellistä tutkimusta ja hoitoa tarvitseville potilaille, joiden hoitoa ei voida siirtää myöhemmäksi ilman oireiden pahenemista tai vamman vaikeutumista. 

Suun terveydenhuolto
Ajanvaraukseen soitettaessa arvioidaan hoidon tarve ja sen kiireellisyys.

Apuvälineet ja kuntoutus
Kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää pitkäaikaisesti sairaan tai vammautuneen ihmisen toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia ja osallistumismahdollisuuksia.

Röntgen (HUS-Kuvantaminen)
Voit valita itsellesi parhaiten soveltuvan röntgenin HUS-Kuvantaminen toimipisteistä perustutkimuksissa (toimipisteet). Tuusulassa HUS-Kuvantaminen palvelee pääterveysasemalla Hyrylässä.

Laboratorio (HUSLAB)
Voit valita itsellesi parhaiten soveltuvan laboratorion yli 70:stä toimipisteestä (HUSLABin kaikki laboratoriotoimipisteet).

Päihdepalvelut
Tuusulassa päihdepalveluita annetaan alle 22-vuotiaille Nuorisoasemalla ja yli 22-vuotiaille aikuispäihdetyössä.

Neuvola
Neuvolassa seurataan perheen terveyttä sekä hyvinvointia raskauden ja pikkulapsivaiheen aikana ja keskustellaan kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvistä kysymyksistä sekä annetaan apua perhesuunniteluun.

Akuuttiosasto
Akuuttiosastolla hoidetaan esim. erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tulevia potilaita, akuuttia sairaanhoitoa ja kuntoutusta tarvitsevia potilaita sekä sairaanhoitoa tarvitsevia pitkä- ja lyhytaikaisen laitoshoidon potilaita.

Klinik 24h asiointi

Päivystysapu 116 117

Terveyskylä

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannosta 1.1.2019 alkaen

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään kuuluvat Tuusulan lisäksi Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Pornainen. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) vastaa alueensa jäsenkuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuotannosta 1.1.2019 alkaen. Keusoten tavoitteena on turvata alueen asukkaille laadukkaat ja asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut tasa-arvoisesti.