• Neuvolat

  • Neuvolat

Neuvolatoiminta

Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on huolehtia koko odottavan perheen ja tulevan lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista. Äitiysneuvolan palveluita ovat terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot, ensisynnyttäjille tarkoitetut perhevalmennukset sekä neuvolan depressiohoitajan vastaanotto. Yhteistyö perheen kanssa jatkuu lastenneuvolassa.

Lastenneuvolatoiminnan tavoitteena on jokaisen lapsen paras mahdollinen terveys sekä turvata mahdollisuus kasvaa ja kehittyä hyvin. Neuvolan tavoitteena on myös tukea perheiden jaksamista, vanhemmuutta ja lasten kasvatusta. Lastenneuvolassa palveluita tarjoavat terveydenhoitajan ja lääkärin lisäksi tarvittaessa perhetyöntekijä sekä depressiohoitaja ja neuvolan kautta käytettävissä on eri alojen asiantuntijoita.

Ehkäisyneuvolatoiminnan tavoitteena on löytää jokaiselle tarkoituksenmukainen ehkäisy sekä edistää seksuaaliterveyttä.

Neuvolan perhetyöntekijä tekee kotikäyntejä neuvolaikäisten lasten perheisiin. Tapaamisissa tuetaan perhettä vanhemmuudessa ja arjen haasteissa. Yhteydenotot neuvolan terveydenhoitajan kautta. 

Neuvolan depressiohoitajan vastaanotolla keskustellaan raskaudenaikaisista, synnytyksen jälkeisistä sekä pienten lasten vanhempien tunteista, huolista ja mielialan muutoksista. Molemmat vanhemmat ovat tervetulleita, yksin tai yhdessä. Depressiohoitajan yhteystiedot.

Kaikki neuvolapalvelut ovat maksuttomia.     

Ajanvaraus neuvolaan

Äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvolan ajat varataan arkisin terveydenhoitajien puhelinaikoina klo 12-13 oman alueen terveydenhoitajalta

Kiireellisten asioiden puhelinaika

Soittamalla oman neuvola-alueesi puhelinnumeroon arkisin klo 8.15 - 9.00 on mahdollista hoitaa kiireellisiä neuvola-asioita. Palvelussa vastaa tuolloin yksi terveydenhoitaja, josta johtuen palvelussa voi ajoittain olla ruuhkaa. 

Sähköinen ajanvaraus

Osaan lastenneuvolan ikäkausitarkastuksista (1v, 2v, 3v, 5v ja 6v) on mahdollisuus varata aika sähköisesti eTerveys-palvelun kautta. Palvelusta voi myös tarkastella omia voimassaolevia ajanvarauksia ja siirtää tai perua sähköisesti varatun ajan. Lisätietoa eTerveys-sivulta.

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolaan, alle 1-vuotiaiden sekä 1,5- ja 4-vuotiaiden ikäkausitarkastuksiin aika varataan oman alueen terveydenhoitajalta.

Vastaanottoajan peruminen

Varatun neuvola-ajan voi perua sähköpostilla osoitteessa peruutus.neuvola.tuusula@keusote.fi tai soittamalla arkisin klo 8.15-9.00 tai 12-13 oman alueen neuvolaterveydenhoitajalle. Emme vastaa sähköpostiviestiin ja muistattehan tuolloin varata uuden ajan soittamalla. 

Neuvolan avovastaanotto

Neuvolan avovastaanotto on tarkoitettu raskaana oleville ja alle kouluikäisille lapsille. Avovastaanotto toimii ilman ajanvarausta, yhtä asiakasta kohden varataan aikaa noin kymmenen minuuttia. Avovastaanotolla hoidetaan esimerkiksi lasten rokotuksia sekä raskaana olevien ja lasten kontrollikäyntejä. Avovastaanotto ei ole sairaudenhoitoa.

Avovastaanottoa toteutetaan Hyrylän neuvolassa keskiviikkoisin klo 13.30-15.30 ja perjantaisin klo 8.15-10.15, Jokelan neuvolassa maanantaisin klo 8.15-10.15 ja Kellokosken neuvolassa tiistaisin klo 8.15-10.15.

Terveydenhoitajien puhelinneuvonta

Terveydenhoitajien puhelinneuvonta on arkisin klo 12-13. Yhteystiedot.   

Perhevalmennus

Perhevalmennuksen tavoitteena on tukea vanhemmuutta, vahvistaa vanhempien ja lapsen välistä vuorovaikutusta ja parisuhdetta, mahdollistaa samassa tilanteessa olevien perheiden vertaistuki sekä antaa tietoa muun muassa synnytykseen, vauvanhoitoon ja koko perheen hyvinvointiin liittyvistä asioista. Tapaamisissa käsitellään myös pikkulapsiperheitä koskevia asioita, kuten perhe-elämän ja työn yhteensovittamista, varhaiskasvatuspalveluita ja tahtoikää ja sisaren syntymää. Lisätiedot ja ilmoittautumiset.

Palaute neuvolatoiminnasta

Palautetta äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvolan toiminnasta voi antaa palautelomakkeella tai ottamalla yhteyttä neuvolatoiminnan esimieheen Marketta Mattilaan.

Opiskelijoiden harjoitteluun liittyvät tiedustelut

Yhteyshenkilönä neuvolassa toimii Asta Luumi, p. 040 314 3615, asta.luumi(at)keusote.fi

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannosta 1.1.2019 alkaen

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään kuuluvat Tuusulan lisäksi Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Pornainen. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) vastaa alueensa jäsenkuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuotannosta 1.1.2019 alkaen. Keusoten tavoitteena on turvata alueen asukkaille laadukkaat ja asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut tasa-arvoisesti.