A

Tuet ja etuudet

Yhteiskunta tukee ihmisiä monissa eri elämäntilanteissa. Suuri osa tuista ja etuuksista haetaan Kelasta, mutta myös kunnalla on omia tukimuotojaan.
Etuuksien euromäärät vaihtelevat vuosittain. Ajantasaiset tiedot tukien suuruuksista saa asiaa hoitavalta viranomaiselta.

Kunnat huolehtivat toimeentulotuen myöntämisestä vuoteen 2017 asti, jolloin perustoimeentulotuen käsittely siirtyy Kelalle. Toimeentulotukea voi saada, jos tulot eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin, kuten ruoka- ja asumiskuluihin.

Talous- ja velkaneuvonta auttaa maksuvaikeuksissa olevia. Lue lisää talous- ja velkaneuvonnasta.

Toimeentulotuki haetaan kelasta 1.1.2017 alkaen

Tammikuun 2017 hakemuksen voit jättää Kelaan
 
Kelan toimeentulotukiohjeet löytyvät kelan etuusohjesivulta.
 
Oletko hakemassa toimeentulotukea joulukuulle 2016?
- jätä hakemus kuntaan.