• Tuusulan liikuntapalvelut

 • Tuusulan liikuntapalvelut

 • Tuusulan liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut

Koronan vaikutuksia harrastustoimintaan ja liikuntapaikkojen käyttöön Tuusulassa:

31.3.2021 (päivitys aikaisempiin ohjeisiin, Keusote)

Vuonna 2008-syntyneiden ja sitä nuorempien harrastustoiminta (1.4.-30.4.2021): 

 • Harrastustoimintaa kaupunkien hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa voidaan järjestää vain ohjattuun harrastustoimintaan. Kaikki lasten harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja.
 • Lasten yksilö- ja pienryhmäharjoittelu mahdollistetaan myös sisätiloissa, joissa harrastusryhmän koko voi olla enintään 10 (lasten määrä 10).  
 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle. Seuran tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana. 
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa. Tämä tarkoittaa tilakohtaista harkintaa.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä. Kunnan seuraa tilojen käyttöä ja antaa ohjeita.
 • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön (wc).
 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
 • Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.

Nuorisopalvelut ja nuorisotilat (1.4.-30.4.2021) 

 • Verkkonuorisotilat pidetään auki
 • Ryhmiä voidaan ohjata ulkona (ryhmäkoko 6)
 • Kerhotoiminta nuorisotiloissa on tauolla 30.4. saakka

Alla myös linkit keusoten ja kunnan tiedotteisiin.

Keusoten uudet ohjeet ja rajoitukset (25.3.)
Koronasuositukset ja -rajoitukset, asiakasohjeet - (keski-uudenmaansote.fi)

Kunnan tiedote (31.3.):
Tuusulan kunnan www-sivut - Tuusulan kunnan voimassa olevat koronarajoitukset – rajoitukset tilojen käytössä jatkuvat

---

Yleistä ja aikaisempia tietoja

Turvallisuus on meille tärkeää. Noudatamme THL:n suosituksia ja sovellamme tarvittaessa ohjeita tilojen koon, toiminnan ja vallitsevan tilanteen mukaan.

Liikunta- ja harrastuspaikkojen käyttäjät huolehtivat rajoitusten noudattamista kokoontuessaan. Kuten omatoimisessa käytössä, toimintaa järjestäessä myös yhdistysten tehtävänä on valvoa yleisten ohjeiden noudattamista.

Harrastuspaikoissa on ohjeita ja opasteita ja henkilökunta auttaa tarvittaessa.

Uimahallin sarja- ja kausirannekkeiden voimassaoloaikoja jatketaan koronapandemiasta johtuvan sulkuajan pituudella.

---

 • Ohjaamme liikuntaa
 • Järjestämme tapahtumia
 • Teemme elintapaohjausta
 • Hoidamme liikuntapaikkoja
 • Ylläpidämme urheilulaitoksia
 • Pidämme huolta uimahallista
 • Kehitämme kuntalaisten ja lähialueiden liikkumisen edellytyksiä
 • Ole meihin yhteydessä!

Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut (urheilukeskukset, ulkoliikuntapaikat, ulkoilureitit, uimarannat, jäähallit)
Työnjohtaja
 040 314 3490

Uimahalli- ja terveysliikuntapalvelut (uimahallitoiminta, ryhmä- ja erityisliikunta, elintapaohjaus)
Uimahallin esimies
040 314 3495
Liikunnan suunnittelija 040 314 2222
Terveysliikunnan koordinaattori 040 314 2223

Vapaa-aikapalvelut (hallinto, sivistyksen toimiala)
Vapaa-aikapalveluiden päällikkö
040 314 2220

Koulujen liikuntasalien varaukset koulujen rehtoreilta, muut tiedustelut:
Tuusinfo p. 09 8718 3070, tuusinfo@tuusula.fi

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuusula.fi tai liikunta(at)tuusula.fi.

Tuusulan Vapaa-aikapalvelut on facebookissa