Sosiaalipalvelut

Lasten ja nuorten palvelut

NeuvolaKäsi kädessä
Neuvolassa seurataan perheen terveyttä sekä hyvinvointia raskauden ja pikkulapsivaiheen aikana ja keskustellaan kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvistä kysymyksistä sekä annetaan apua perhesuunniteluun.

Kasvatus- ja perheneuvola
Kasvatus- ja perheneuvola palvelee vanhempien ollessa huolestuneita lapsen käyttäytymisestä, sosiaalisesta selviytymisestä ja hyvinvoinnista.

Nuorisoasema
Nuorisoasema auttaa 12 - 21-vuotiaita nuoria ja heidän läheisiään, kun perheen elämäntilanteessa on ongelmallisia vaiheita, eikä niiden ratkaisemiseen enää riitä perheen omat voimavarat ja keinot.

Vammaisten palvelut
Vammaispalveluilla edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista tilanteessa, jolloin alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi kuntalainen tarvitsee erilaisia palveluja.

Muut lapsiperheiden palvelut
Lapsiperheiden palveluita tarjotaan myös mm. perhetyössä, lastensuojelussa, Koivukujan vastaanotto- ja arviointiyksikössä, Perheoikeudellisessa yksikössä Järvenpäässä sekä sosiaalipäivystyksessä

Aikuisille suunnatut palveluttapaaminen

Aikuisille tarjotaan mm. toimeentulotukipalveluita, aikuissosiaalityötä, Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja, maahanmuuttajien palveluita, mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita ja sosiaalista luottoa.

Päihdepalvelut on tarkoitettu yli 22-vuotiaille tuusulalaisille omasta tai läheistensä päihteiden käytöstä huolestuneille. Päihdepalveluilla pyritään ehkäisemään ja hoitamaan alkoholi- ja huumeongelmia sekä peliriippuvuuksia.

Vammaisten palvelut
Vammaispalveluilla edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista tilanteessa, jolloin alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi kuntalainen tarvitsee erilaisia palveluja.

Ajankohtaista

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannosta 1.1.2019 alkaen

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään kuuluvat Tuusulan lisäksi Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Pornainen. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) vastaa alueensa jäsenkuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuotannosta 1.1.2019 alkaen. Keusoten tavoitteena on turvata alueen asukkaille laadukkaat ja asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut tasa-arvoisesti.