Asemakaavan laatimis- ja muutoshakemus

Lomakkeella voi hakea asemakaavan laatimista tai asemakaavan muutosta. Asiaa kannattaa jo ennakkoon tiedustella kaavoitustoimesta, jotta lähtökohdat, mahdollisuudet ja mahdolliset ongelmakohdat olisivat jo etukäteen selvillä. Lisäksi ennen hakemuksen jättämistä on syytä tutustua kunnan maapoliittiseen ohjelmaan.

Lataa lomake Word-muodossa
(Koko: 245 kt)