Asema- tai yleiskaavan palautelomake

Oheisella verkkolomakkeella voit jättää palautetta nähtävilläolevista asema- ja yleiskaavoista.

Kaavasta annettavan palautteen tulee olla Tuusulan sähköpostipalvelimella nähtävilläoloaikana, jolloin se katsotaan vastaanotetuksi. Viestin perille saapuminen saattaa kestää pahimmillaan tunteja riippuen järjestelmän kuormituksesta ja ylläpitotöistä. Vahvistus viestin perille saapumisesta lähetetään sähköpostitse palautelomakkeella annettuun osoitteeseen normaalina työaikana. Tuusulan kunta ei vastaa viestin perille saapumisesta. Kunta ei myöskään ole vastuussa sellaisesta vahingosta, jonka syynä on palvelun tai tietoliikenneyhteyden häiriö käyttäjän ja kunnan välillä.